Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Stembus geopend voor KLM-cao. Ga stemmen!

De komende week is bij de CNV de stembus geopend om te stemmen voor het cao-resultaat dat er ligt bij KLM. Wij roepen zoveel mogelijk leden op om hun stem uit te brengen.

Hoofdlijnen
In deze info zetten we de belangrijkste wijzigingen in je (collectieve) arbeidsovereenkomst op een rij die betrekking hebben op mensen met een KLM-contract. Die wijzigingen zijn het resultaat van 12 onderhandelingsrondes. De onderhandelingsdelegatie van CNV is ervan overtuigd dat dit het best mogelijke resultaat is dat te boeken is aan de onderhandelingstafel. Dat is dan ook de reden dat we tot een resultaat gekomen zijn. Let op, de veranderingen gaan alleen door met instemming van CNV als je voor het resultaat stemt, zoals het ook hoort in een vakbondsdemocratie.

Bij een tegenstem gaan deze wijzigingen niet door met instemming van jullie vakbond CNV.

De onderhandelingsdelegatie is van mening dat dit resultaat alles overwegend een stap vooruit is ten opzichte van de bestaande cao en adviseert gematigd positief. Ook begrijpen we kritische kanttekeningen van medewerkers werkzaam in de MSG-schalen dat er weinig specifiek voor hen geregeld is, maar KLM heeft daarover duidelijk gemaakt dat dit haar uiterste positie is als het gaat om een cao 2018/2019. Het woord is dan ook nu aan jullie, onze leden!

Hoofdlijn 1: Inkomensverbetering
Het resultaat houdt in dat je over de looptijd van de cao, 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2019, een inkomensverbetering tegemoet kan zien van rond de 4%. De volgende opbouw zit daarachter:

- Per 1-11-2018: 1,5%

- In januari 2019:  1,93% van het daadwerkelijk ontvangen vaste jaarsalaris over 2018 inclusief vakantietoeslag en de in dat jaar daadwerkelijk uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag. Áls je ervoor kiest dit bedrag in geld uit te keren. Je kan er ook voor kiezen dit bedrag, dat voortkomt uit een nieuw gecreëerd Duurzaam Inzetbaarheidsbudget, in te zetten voor extra vrije tijd of opleidingen.

- Per 1-2-2019: 1%

In totaal komt de inkomensverbetering dus neer op ruim 4% als je ervoor kiest het nieuw geïntroduceerde DI-budget te laten uitkeren, dezelfde percentages als bij de cao's van het vliegend personeel.

Weet dat er in november van dit jaar ook nog een technische vereenvoudiging afgesproken is. Je salaris wordt met 1,07% verhoogd. Dat is een kostenneutrale ruil met de 1,35% die je altijd maandelijks krijgt als "compensatie Witteveenkader" en die dan vervalt. Die 1,35% die vervalt is gelijk aan de 1,07% die je vanaf november krijgt, omdat je over die 1,07% straks pensioen gaat opbouwen. Dat deed je over die 1,35% niet. Je gaat als dit resultaat een cao wordt dus ook over 3,57% salaris (1,5% plus 1% plus deze 1,07%) meer pensioen opbouwen. 

Hoofdlijn 2: Minder werken met salarisbehoud

Een ander belangrijk element is dat als dit resultaat wordt omgezet in een cao, de regeling minder werken met behoud van salaris drie jaar voor pensionering wordt uitgebreid. Het gaat namelijk ook gelden voor mensen met lagere deeltijdpercentages, mits je nu minimaal 60% werkt. Als je minder gaat werken met deels salarisbehoud als je werkt in wisseldienst, dan blijf je naast een deel van je oude salaris ook een deel van je oude ploegentoeslag houden. Dit komt doordat er 12,5% opslag komt op de ploegendiensttoeslag in je nieuwe rooster.

Hoofdlijn 3: Invoering ORBA
Tot slot is de laatste hoofdlijn in het resultaat dat KLM in 2020 overgaat tot invoering van het ORBA-systeem. Dat betekent dat medewerkers die nu ingeschaald zijn in de A- of in de T-schaal straks in hetzelfde functiegebouw komen te vallen. Gemiddelde extra loonkosten voor KLM, onder meer omdat veel medewerkers die nu op de max zitten van hun schaal er extra groeiperspectief bij krijgen,  zijn ruim 1% per medewerker die nu in het A&T-systeem valt. Een plus voor veel medewerkers. Medewerkers die niet meer perspectief krijgen, houden net als nu het recht op de volledige collectieve loonsverhoging. 

Nieuwe cao-onderhandelingen beginnen al over een paar maanden
Omdat het zo lang duurde om tot dit resultaat te komen is de looptijd van de cao waar dit resultaat voor geldt, van januari 2018 tot en met mei 2019, al grotendeels verstreken. In de tijd die ons rest gedurende deze "looptijd" gaan we met KLM in gesprek over hoe we slimme maatregelen kunnen verzinnen om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en slimmere roosters tot stand te brengen. Mochten daar creatieve ideeën uitkomen dan is dat input voor de cao-onderhandelingen voor een nieuwe (collectieve) arbeidsovereenkomst. 

Ga stemmen!
CNV-lid ? Breng je stem dan uit via deze link https://bit.ly/2zWftKT ! De stembus blijft open tot 13 oktober. Alleen als een meerderheid van de stemmende leden voorstemt zet CNV dit resultaat om in een cao.

Vragen/opmerkingen
Het volledige onderhandelingsresultaat vind je als bijlage bij deze info. Voor vragen of opmerkingen kan je je natuurlijk wenden tot je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ook kan je terecht met vragen op https://www.jeachterban.nl/klm/ 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid