Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

OR- en GC-verkiezingen bij KLM. Meld je aan!

Eind oktober hebben we je een nieuwsbrief geschreven met de vraag of jij je kandidaat zou willen stellen voor de KLM Ondernemingsraad- (OR) en Groepscommissie-(GC)verkiezingen. Heb jij daar al over nagedacht en je aangemeld? Of ben je dit vergeten?

Opgeven vóór 1 december 2015
Uiterlijk 14 december moeten we de kandidatenlijsten + bereidverklaringen inleveren bij de verkiezingscommissie. Omdat we ook nog moeten kijken naar de lijstvolgorde en of alles in orde is, vraag ik je om je uiterlijk vóór 1 december 2015 bij Cock van der Pol of Dolf Polders aan te melden.

Belangrijk werk
In de afgelopen jaren hebben de OR en de GC’s veel belangrijk werk gedaan. Daarvoor ben ik ze zeer erkentelijk. Vooral nu is het belangrijk om de OR en GC’s weer gevuld te krijgen met goede kandidaten. Is dit wat voor jou? Het is belangrijk werk. Niet alleen omdat de OR en GC’s zich buigen over allerlei wijzigingen binnen KLM en zich uit kunnen spreken over of men het eens is met de wijziging. Is het nuttig? Is het noodzakelijk? Wat betekent het voor de medewerkers?

Maar ook omdat de zaken die op de werkvloer heel belangrijk zijn (denk aan verlofopname of planning vakantiedagen) op hoger niveau minder belangrijk gevonden worden. In de OR en GC’s moeten medewerkers zijn die de collectieve signalen doorgeven aan het management, zodat er wat aan gedaan kan worden.

Is dit iets voor jou?
Misschien denk je, wanneer je het bovenstaande leest, dit is iets voor mij en dat wil ik graag. Meld je dan aan bij Cock van der Pol of Dolf Polders. Wanneer je denkt “ik zou het wel willen, maar kan ik het wel?” neem dan contact op met één van de kaderleden van CNV Vakmensen (leden van CNV Vakmensen die al langer in de medezeggenschap zitten) of met Dolf Polders.

OR-/GC-werk doe je niet alleen
OR- en/of GC-werk doe je niet alleen. Met al je vragen kun je altijd bij Dolf Polders, bestuurder burgerluchtvaart, terecht. Verder zijn er altijd kaderleden die je ook willen helpen. OR- en GC-werk doe je dus samen met ons.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid – c.vanderpol@cnvvakmensen.nl
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 030 – 751 1570 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Overzicht OR en GC-leden: 

OR      -       Willem Aveling /    Jantien Verlaan (PLV)
GC 06 -       Marcel van Delft
GC 10 -       Ton Schilders
GC 21 -       Jan Wortel, Henk van Buren
GC 27 -       Ron Daams
GC 29 -       Willem Aveling, Chiel Meerwaldt
GC 41 -       Cock Idelenburg, Tony Turnbull
GC 51 -       Ton Dongelmans
GC 61 -       Asha Mees, Rene Mers
GC 62 -       Frans van der Voort van der Kleij, Dave Mens / Kini Smit, Joanna van den Akker-Uding
GC 65 -       Gerrit Doppenberg, Arnold Rijlaarsdam

Ben je nog geen lid, maar je wilt wel namens CNV Vakmensen in de OR of GC meld je dan aan als lid.