Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Onderhandelaarsakkoord bij het Jet Center

CNV Vakmensen&collega-bonden hebben een onderhandelaarsresultaa bereikt rond de arbeidsvoorwaardelijke overgang bij eventuele verkoop van het Jet Center. Belangrijkste wijziging t.o.v. "wat er lag" is dat KLM bereid is om een overnamebonus / extra pensioencompensatie uit te keren van 1 maandsalaris.

Opdracht vanuit ledenvergaderingen

De opdracht die we meegekregen hebben vorige week op de ledenvergaderingen was helder. Balanceer goed op het dunne koord van meer eruit slepen maar niet de overname om zeep helpen. Dus probeer er nog uit te slepen wat erin zit. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd, na veel vijven en zessen, in één concessie van KLM. Iedereen krijgt op het moment van overname een extra maandsalaris bij, oftewel naast een verhoging van 7,5% vast brutosalaris krijg je ook 8,33% op jaarbasis eenmalig erbij.

Pensioen en IPB onveranderd

Op pensioenvlak bleek KLM onvermurwbaar. Ze wees er nog eens nadrukkelijk op dat er al gecompenseerd wordt voor de overgang van een systeem van gegarandeerde uitkomsten bij KLM naar een systeem waarin je alleen nog een inleg gegarandeerd krijgt. Namelijk door er vanuit te gaan dat, in tegenstelling tot waar de laatste jaren sprake van was, de pensioenen bij KLM jaarlijks gecompenseerd worden voor inflatie en door er vanuit te gaan dat er, in tegenstelling tot de laatste jaren, bij KLM de komende jaren de salarissen fatsoenlijk door blijven stijgen.

Hierdoor is de verwachtte pensioenopbrengst bij KLM de komende jaren vrij positief ingeschat, wat maakt dat de mogelijk overnemende partij meer moest compenseren om toch, qua uitkomst, gelijk uit te komen op papier dan je op basis van meer negatieve scenario's over de toekomst van KLM mag verwachten.

Dat is allemaal waar, maar feit blijft dat de mogelijke overnamepartij al het risico op een negatiever scenario dan voorzien qua beleggingen en rentestand bij de werknemer neerlegt, terwijl KLM wel degelijk nog wél moet bijspringen als dat het geval is. Echter, meer zit er op dit vlak simpelweg niet in. Dat geldt, hoe zuur ook, ook voor IPB, ook hier bleek KLM onvermurwbaar. Omdat sommigen nadrukkelijk ook hebben aangegeven dat ze niet het risico willen lopen op het afketsen van de in principe positief gewaardeerde overname doordat we te rigide in de wedstrijd zitten, hebben we uiteindelijk de afweging gemaakt om het gebodene als onderhandelaarsresultaat te aanvaarden.

Plus

Je bruto vaste salaris gaat er, als dit allemaal doorgaat, met 7,5% op vooruit en dat is mooi meegenomen. Wees echter wel verstandig en zet een deel van deze 7,5% en de pensioencompensatie die je krijgt in voor lange termijnsparen (zoals pensioen, maar kan ook extra afbetaling van je huis zijn) en niet alleen voor het op korte termijn verhogen van je inkomen. Want als je dit niet doet is je verwachte pensioenuitkering fors lager. 

Totale deal

Zodra er een totaalplaatje ligt zullen we de deal natuurlijk aan jullie voorleggen. Maar zover zijn we nog niet, want er staat nog geen overgangsprotocol op papier en er zijn nog wel wat technische discussies te slechten (zoals de juiste loonschalen beschrijven en de personeelsvertegenwoordiging vastleggen). En laten we vooral niet vergeten, de ondernemingsraad moet ook nog een eigen afweging maken over of ze de overname überhaupt een goede deal vinden. Een blokkade vanuit de bonden ligt er echter momenteel niet meer. Zoals gemeld op de ledenvergadering verwachten we een uitspraak van de OR begin juni.

Pas als we alles op papier hebben komen we bij jullie terug om een definitief protocol voor te leggen. En het moge duidelijk zijn, zonder instemming van de leden geen handtekening van CNV Vakmensen daaronder.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892 of bij onze actieve leden Arnold Rijlaarsdam (Amsterdam) en Marco Zellmann (Rotterdam).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid