Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat KLM

In de periode van 24 april tot en met 10 mei heeft u kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe KLM Grond cao (1 januari 2015 t/m 30 juni 2016). Een meerderheid van de leden, die hebben gestemd, hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Andere KLM cao-domeinen
De leden hebben gestemd onder de voorwaarden dat er pas een definitief cao-akkoord kan zijn nadat “de andere domeinen (Cabine en Cockpit) ook een cao-akkoord (dat door hun leden is goedgekeurd) hebben afgesloten”.
Zoals bekend is er inmiddels met de vakbonden voor het cabinepersoneel ook een onderhandelingsresultaat afgesloten maar met de piloten vakbond niet. Met de piloten- vakbond zal op 15 juni 2015 weer verder worden onderhandeld.

En nu?
Uit alle signalen blijkt dat er nu echt iets gedaan moet worden om de kosten naar beneden te brengen. Het gronddomein heeft daar al verschillende stappen op ondernomen, zoals de 4% besparingen per jaar op elke afdeling. Het afvloeien van boventallige medewerkers door middel van de vrijwillige vertrek regeling. Het verminderen van de management lagen (delayering).
Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden (cao-afspraken) zal pas plaats kunnen vinden nadat er een definitief cao-akkoord is. Hierbij is niet alleen het akkoord van de andere domeinen noodzakelijk, maar ook of er sprake is van een evenwichtig akkoord.
“Disclaimer"
Het hierna beschreven onderhandelingsresultaat is onder de voorwaarde dat er in alle KLM cao-domeinen een evenwichtig akkoord wordt bereikt”.
Hebben straks alle domeinen (Grond – Cabine – Cockpit) gelijkwaardig ingeleverd?
Wij hebben daarom aan KLM gemeld dat wij afspraken willen maken hoe deze evenwichtigheid bepaald gaat worden.

Hoe nu verder?
We zullen dus moeten wachten op de akkoorden van de andere domeinen. Wanneer deze niet snel genoeg komen, kan dat ook gevolgen hebben voor de winterroosters (denk maar aan het inplannen van de CL-dagen). Als deze akkoorden er zijn en KLM kan aantonen dat iedereen gelijkwaardig bijdraagt aan de noodzakelijke besparingen dan pas is er een definitief cao-akkoord. Zodra er een definitief cao-akkoord is, zullen wij je natuurlijk ook weer informeren.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid