Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM - Nullijn & 4 procent meer productiviteit

Tijdens de road-shows van de heer Elbers was het al duidelijk geworden, volgens de KLM is niets doen geen optie meer. Daarom was de boodschap bij aanvang van het cao-overleg heel duidelijk, nul procent loonsverhoging en 4 procent meer productiviteit.

Niets doen is geen optie
De heer Elbers heeft de start gedaan van het cao-proces en zijn boodschap was dezelfde als hij heeft gegeven tijdens de road-shows. Volgens de heer Elbers is niets doen geen optie meer. KLM moet veranderen, de concurrentie dendert door. De afgelopen jaren is veel verbeterd. Iedereen heeft hard gelopen, maar de concurrenten ook en daardoor is het gat tussen KLM en de concurrenten niet kleiner geworden. Om het gevecht met de Gulf carriers aan te kunnen gaan moet de KLM investeren, consolideren en kosten verlagen.
De KLM moet haar eigen financiële huishouding op orde krijgen. De KLM vindt de salariskosten relatief te hoog. Er is een groei van de operationele cashflow nodig voor de bekostiging van de noodzakelijke investeringen.

Keeping the family together
De heer Elbers heeft ook gezegd dat “Keeping the Family” zal worden losgelaten, maar heeft niet gezegd wat daarvoor in de plaats komt. De KLM kan toch niet verwachten dat we instemmen met weer de nullijn, verslechtering van arbeidsvoorwaarden en geen enkele garantie daar tegenover. CNV Vakmensen zal daar niet aan meewerken.

Inzet KLM
De KLM wil in twee fasen veranderingen doorvoeren. Snelle maatregelen (initiatieven op korte termijn) en zaken die verder uitgewerkt moeten worden in de komende tijd.
Initiatieven op korte termijn zijn:
 • Nullijn
 • Structureel EVD-dag inleveren
 • Afschaffen extra vrije tijd oudere werknemers
 • Afschaffen daggeld en declareren op basis van gemaakte kosten
 • Aanpassing (verslechtering) consigneringsregeling
 •  MSG-verhoging op basis van percentage individueel inkomen in plaats van het 100 procent RSP-niveau
   (concreet betekent dit een salarisstap extra voordat je aan je maximum zit)
 • Aanpassing (verslechtering) bijlage 24 (expat regeling)
Lange termijn zaken
 • Kosten en wendbaarheid organisatie
  - Aanpassen roosterregelingen (markt conform, simpeler)
  - Aanpassen personeelsmodel (meer flexibel personeel)
 • Aanpassen verlof management
 • Datum bepaling implementatie A&T
Wel of niet verslechteren?
CNV Vakmensen heeft nog veel vraagtekens bij het verhaal van de KLM.
 • De KLM zegt dat er extra geïnvesteerd moet worden. Moet dat alleen in middelen (IT, vliegtuigen, etc) of ook in mensen door ze een salarisverhoging te geven?
 • De KLM wil 4 procent meer productiviteit per jaar. Maar wat na die 4 procent? De concurrenten zitten immers ook niet stil.
 • Volgens de KLM genereren de KLM roosters 100 procent meer ploegentoeslag dan de regelingen van de concurrenten (hierbij heeft men ook gekeken binnen BV Nederland). Maar veel bedrijven die werken in een 5 ploegendienst werken ca. 33 uur en hebben een toeslag tussen ca. 28 en 31 procent. Krijgt een KLM’er in dezelfde situatie ca 60 procent toeslag?
 • De KLM wil ook de extra tijd oudere werknemers afschaffen. Volgens de KLM is het niet meer van deze tijd. Veel grote bedrijven (cao’s) zouden de ouderendagen ook al hebben afgeschaft. Dat klopt, maar dan zijn deze ouderendagen altijd gecompenseerd
Hoe nu verder?
CNV Vakmensen gaat niet akkoord met al deze verslechteringsvoorstellen van de KLM en de simpelheid waarmee de KLM heeft gezegd dat de medewerkers geen loonsverhoging gaan krijgen. Daarover zal nog veel gesproken moeten worden.
Zo zijn er meerdere punten waar we het over moeten hebben voordat er een cao-akkoord kan worden afgesproken. De VNC en de UNC hebben de KLM een brief gestuurd met ca. 30 vragen. Vragen die ook bij de andere vakbonden leven. Voordat we verder kunnen praten zal de KLM deze vragen eerst moeten beantwoorden. KLM heeft toegezegd dit zo spoedig mogelijk te doen. Op 15 januari gaan we dan weer verder overleggen met de KLM over de cao’s.
Voordat we weer met de KLM gaan overleggen zal ik met de kaderleden de voorstellen van de KLM bespreken. We bespreken dan ook weer onze eigen cao-voorstellen en overleggen we wat de inzet zal zijn van CNV Vakmensen tijdens het cao-overleg.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid