Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM, niet meer solliciteren op je eigen baan

Vrijdag 22 januari 2016 hebben we weer overleg gehad met KLM. Een van de belangrijkste punten op de agenda was de nieuwe HPO organisatie en de gewijzigde UWV regels. In het kort komen deze erop neer dat je niet meer hoeft te solliciteren op je “eigen baan”.

Voor de volledige versie verwijs ik u naar de bijlage.

15-284/DP/sk
Downloads