Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM halfjaarcijfers

Maandag 27 juli heeft KLM ons geïnformeerd over het resultaat van het eerste half jaar. Dit eerste half jaar is slechter afgesloten dan de eerste helft van 2014. Terwijl er allerlei programma's c.q. veranderingen worden doorgevoerd die juist een beter resultaat hadden moeten geven.

Volgens Elbers maakt dit een versnelling van Perform 2020 noodzakelijk, in 3 jaar in plaats van in 5 jaar.

Halfjaarcijfers

Het negatieve resultaat over de eerste helft van 2015 is bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. Dit komt voor een groot deel door de pensioenwaarderingen in de balans en de dure dollar. KLM heeft zich in de eerste helft van 2015 wel verbeterd, maar dit wordt teniet gedaan door de pensioenwaarderingen. Ook de voordelen van de lagere brandstofprijs zijn door de dure dollar bijna volledig teniet gedaan.
Dit zijn echter allemaal externe factoren waar KLM weinig tot geen invloed op heeft. Daarom moet KLM verder bezuinigen en sneller om de basis te versterken. Dit heeft dan ook een positief effect het investeringsklimaat rond KLM. Dit is nodig om nieuwe toestellen te kunnen aanschaffen.

Cargo

Als we de halfjaarcijfers verder bekijken zien we dat vooral cargo geraakt wordt door slechtere marktomstandigheden. Dit tekent zich nu ook af in de Belly- en Combivervoer. Elbers heeft op vragen geantwoord dat, ondanks dat, KLM doorgaat met Cargo Plan B.

Perform 2020

Volgens Elbers is een versnelling van Perform 2020 noodzakelijk. Dat betekent dat de beoogde bezuiniging van 700 miljoen nu niet in 5 jaar maar in 3 jaar moet worden opgebracht. Voor de grondorganisatie zit de grootste bezuiniging in het project High Performance Organisatie (HPO). Hierbij wordt vooral gekeken naar toegevoegde waarden van functies en het aantal managementlagen. Ook wordt er gekeken naar een efficiëntere bedrijfsvoering.
Omdat Perform 2020 nu versnellend gaat worden, is de vraag of de huidige mobiliteits- afspraken en regels toereikend zijn.
We hebben net een nieuwe cao afgesloten en daarin is afgesproken dat alle instrumenten gebruikt zouden worden om boventalligheid op te lossen. Wanneer dat niet voldoende blijkt te zijn, gaat KLM met vakbonden in overleg. CNV Vakmensen verwacht dat dit niet zolang meer zal duren.

Hoe nu verder?

Het komende half jaar zal het nog druk worden. De cao is nu wel afgesproken maar nu moeten de afspraken worden geïmplementeerd. Daar komt nu ook nog de versnelling van Perform 2020 bij. Zoals je inmiddels van ons gewend bent, zullen we je via nieuwsbrieven blijven informeren. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.
 
Kaderleden: Willem Aveling / Paul Habets / Asha Mees / Jantien Verlaan–Das
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Tel.: 023 5684 670

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid