Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond – periodiek overleg augustus 2015

Na de vakantie voor veel mensen hebben we op vrijdag 28 augustus weer gesproken met KLM. We hebben gesproken over: Netto pensioenregeling boven € 100.000 en de High Performance Organisation (HPO).

Mededelingen:
Bij aanvang van het overleg had KLM een aantal mededelingen, te weten;

  • VVR - 77 medewerkers hebben een vaststellingsovereenkomst getekend. Wanneer deze daadwerkelijk de organisatie gaan verlaten is afhankelijk van het dienstverband en daarmee van de opzegtermijn (die KLM moet hanteren).
  • Transavia afhandeling door KLM – Transavia moet haar kosten reduceren en heeft daarvoor nieuwe contractvoorwaarden met KLM afgesproken. Maar Transavia wil graag over op een ander afhandelingssysteem dan die van KLM. Transavia is voornemens om een tender uit te schrijven zodat ook andere partijen kunnen inschrijven om de afhandeling te gaan verrichten. Er is nu met Transavia afgesproken dat KLM de afhandeling in elk geval nog blijft doen tot 1 januari 2017. Zo kan er in de komende periode worden gekeken of er een oplossing is te vinden voor twee verschillende afhandelingssystemen.

Netto pensioenregeling boven € 100.000:
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van 16 juli 2015 was er in grote lijnen overeenstemming over de invoering van een netto pensioenregeling (voor medewerkers die meer dan
€ 100.000 verdienen), maar was er nog een discussie waar extra kosten betaald van zouden moeten worden. Tijdens het overleg is besloten om de extra kosten (ca 1,2 € miljoen) te betalen uit het “potje”  ca. 11 € miljoen dat er nog staat vanuit 2014, die ontstaan is door de veranderende pensioenregeling.
Door dit besluit kan het bestuur van het pensioenfonds verder met de uitwerking en kunnen de betrokken medewerkers half september worden geïnformeerd. Zij moeten dan voor eind september een keuze maken omdat anders een tijdige uitvoering niet meer mogelijk is.

High Performance Organisation (HPO):
Wij zijn op hoofdlijnen (vertrouwelijk) geïnformeerd over de wijze waarop KLM HPO verder wil “uitrollen” binnen de organisatie.
Eerst zal KLM overeenstemming moeten hebben met de medezeggenschap over de invoering van HPO en op welke wijze men de gevolgen voor de medewerkers wil opvangen. Wanneer deze contouren duidelijk zijn zullen vakbonden verder worden geïnformeerd en kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden ten behoeve van de betrokken medewerkers.
Omdat het voorlopig nog een discussie is met de medezeggenschap, zullen vakbonden beperkt worden geïnformeerd.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.


Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 030 – 751 1570 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

April 2016 nieuwe verkiezingen medezeggenschap KLM - OR/GC’s. Ben jij onze (nieuwe) kandidaat?