Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond VVR – welke (spel)regels?

Vorige week is bij KLM Grond bekend geworden dat de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) zo spoedig mogelijk zal worden opengesteld. Voor iedereen? Nee, alleen voor benoemde groepen. Voor de toepassing van de VVR zijn (spel)regels opgesteld.

(Spel)regels VVR

Vorige week hebben we de teksten van de VVR goedgekeurd en nu kan KLM de eerste groepen mensen gaan vragen of ze gebruik willen maken van de VVR. De tekst van de VVR lees je hier.

Procedure

Wanneer nodig worden eerst de betrokken GC’s (die GC’s die de medewerkers vertegenwoordigen waarvoor de VVR beschikbaar komt) en divisieraden geïnformeerd.
Hierna zullen de medewerkers die voor de VVR in aanmerking komen schriftelijk worden benaderd. Dit gaat dan om medewerkers vanuit E&M (GWK's), reductie freighter activiteiten (Cargo Plan B) en Aerospace. Binnen deze doelgoep en afdelingen is overcapaciteit. De KLM beslist wie in aanmerking komt.

Schriftelijke melding / Informatiefase

In de schriftelijke melding staat ook alle informatie wat men moet doen om zich aan te melden voor de VVR. Zoals informatie opvragen bij BSG voor je pensioen informatie. Bij BSG zijn er mensen vrijgemaakt om de medewerkers goed te informeren. Wanneer je lid bent van CNV Vakmensen kan jij je ook melden bij ondergetekende om je te helpen bij je beslissing en later eventueel beoordelen vaststellingsovereenkomst.

Aanmeldingsfase

Na deze informatiefase komt er een aanmeldingsfase. De medewerker heeft ca. 4 weken de tijd om een besluit te nemen. Wanneer een medewerker besluit gebruik te maken van de VVR wordt eerst gekeken hoeveel mensen zich aanmelden. Wanneer in een bepaalde doelgroep het er te veel zijn (bijvoorbeeld te veel GWK’ers melden zich aan) dan wordt door het afspiegelingsprincipe gekeken wie er in aanmerking komt.

Afspiegelen: hoe werkt het?

Alle medewerkers die werkzaam zijn in uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder.
Daarna wordt gekeken wie er weg kan. De inwisselbare functies worden zodanig over de leeftijdsgroepen verdeeld, dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep komt die medewerker in aanmerking voor de VVR die het langste dienstverband heeft.

Besluitvormingsfase / uitvoeringsfase

Na de aanmeldingsfase komt de besluitvormingsfase en de uitvoeringsfase. De verwachting is dat het gehele proces ca. 4 maanden zal duren. Blijft het bij de eerder genoemde afdelingen? Dat weten we nu nog niet, maar CNV Vakmensen verwacht van niet. Op het moment dat er overcapaciteit op een afdeling wordt vastgesteld en medewerkers dus ook een min 1 status krijgen, zal de VVR voor die afdeling worden opengesteld. De VVR is steeds voor een vaste periode opgesteld omdat anders het afspiegelingsprincipe niet meer werkt. Het wordt moeilijk afspiegelen als iemand aan het begin van een periode weggaat en iemand anders 1 of 2 jaar later.

Q&A

Zoals we gewend zijn van de KLM, bij dit soort grote operaties, komt er ook een centrale vragen en antwoorden lijst (Q&A). Deze is nu nog minimaal maar zal waarschijnlijk zeer snel groeien.

Hoe nu verder?

Als je benaderd wordt voor het gebruik maken van de VVR, neem dan contact op met ondergetekende om je te helpen. Dit kan gewoon als klankbord, maar ook als je tegen problemen aanloopt. Gewoon doen, je bent niet voor niets lid van CNV Vakmensen.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 568 4670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid