Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond: verslag extern overleg

Op donderdag 13 november hebben we weer een extern grondoverleg gehad. Naast de standaard onderwerpen ging het vooral over de pensioenen.

Pensioenen

In de nieuwsbrief van oktober hadden we al gemeld dat de technische werkgroep pensioenen op korte termijn een aantal scenario’s zou uitwerken om te voldoen aan het nieuwe Financieel Toetsings Kader (nFTK) die per 1 januari 2015 ingaat. Vandaag hebben we een terugkoppeling gehad van de verschillende scenario’s. Door de werkgroep is een drie-tal scenario’s gepresenteerd die mogelijk zijn. Eén scenario is het minimale wat er moet worden gedaan om te voldoen aan het nFTK. De andere twee zijn respectievelijk het scenario waar de vakbonden hun voorkeur voor hebben het scenario waar KLM zijn voorkeur voor heeft. Omdat het een technische werkgroep is, heeft deze geen keuze gemaakt in de scenario’s. Dat is aan het arbeidsvoorwaardelijke overleg. Ook het arbeidsvoorwaardelijke overleg heeft nog geen keuze gemaakt. Tijdens het overleg is er alleen over en weer gesproken/uitgelegd waarom het ene scenario wel en het andere niet. Afgesproken is dat we op 28 november verder praten en de vakbonden in de komende tijd dit bespreken met hun achterban/pensioencommissie. 

BTS Roosters

Er is door de GC geen instemming verleend voor de winterroosters. Of dit gebaseerd is op dezelfde argumentatie als het niet verlenen van instemming op ze zomerroosters is nog niet bekend. De bedrijfsleiding heeft deze kwestie wel opgebracht bij de roostercommissie/het extern overleg. Afhankelijk van waarom de GC geen toestemming heeft verleend (zijn er andere argumenten?) zal de roostercommissie/het extern overleg zich buigen over de kwestie.

Mobiliteit van -1 van Grond naar Cabine

Er liggen nu wel duidelijke afspraken voor de mogelijke instroom van -1 kandidaten van Grond naar Cabine, maar hoe zit het nu met andere medewerkers die graag willen werken als Flight Attendent. Vakbonden hebben de indruk dat er een soort blokkade ligt op doorstroom van grond mensen naar cabine. Er zijn 300 vacatures waarop veel grond mensen op hebben gesolliciteerd. Maar weinig zijn er blijkbaar aangenomen. Hoe kan dit? Het kan toch niet zo zijn dat de grondmensen niet voldoen en dat er daarom dan maar externe kandidaten worden aangenomen. Wat doet KLM eraan om de mensen van grond wel te plaatsen. KLM gaat op korte termijn een gesprek regelen met in-flight.

EVD en coulancerichtlijnen

In de vorige nieuwsbrief hebben we gezegd dat de EVD- en coulancerichtlijnen op papier staan en dat we deze toegestuurd zouden krijgen. Deze hebben we ontvangen maar daar hebben we nog wel wat vragen c.q. opmerkingen over. Dit gaan we eerst proberen per mail op te lossen en anders komt dit terug bij het eerst volgende overleg.

Werkdruk bij de gate

Naar aanleiding van onze opmerkingen tijdens het overleg op 9 oktober is er een overleg gepland op 21 november a.s. Heb je input voor dit gesprek dan lees ik die graag. Na het overleg zal ik de betrokken medewerkers zo spoedig mogelijk informeren.

Rondvraag

Al tijden is er gesproken over de nieuwe IPB-regeling (deze schijnt afgesproken te zijn met de OR). Vakbonden willen graag weten wanneer deze met de medewerkers gaat worden gecommuniceerd. KLM kan nog geen harde toezeggingen doen, maar zal proberen om dit in januari 2015 te doen.

Volgend overleg

Het volgende reguliere externe overleg staat gepland op 11 december. Heb je input of vragen voor het externe overleg dan hoor of lees ik die graag. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je die ook bij ons kwijt.

Nog even voor de volledigheid: zoals vermeld praten we op 28 november verder over de pensioenen. Op 18 en 19 december hebben we de eerste cao-overleg dagen.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid