Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond, pauze problematiek Passage

Vrijdag 22 mei is er weer een periodiek KLM Grond overleg geweest. Op de agenda stonden de teksten van het cao-protocol 2015/2016 (inclusief de VVR, Vrijwillige Vertrek Regeling). Dit is ook een moment om eigen punten in te brengen, we hebben nu gesproken over de pauze problematiek bij passage.

Pauze “problematiek” bij Passage
Hoewel de pauzes niet in de cao zijn geregeld wilden wij het hier wel over hebben. Pauzes en dat soort zaken zijn eigenlijk het domein van de medezeggenschap (OR en GC’s). Maar wanneer die het niet kunnen oplossen dan vinden wij dat het een vakbondszaak wordt.
Eerst was er nog een ongelijkheid, namelijk de 4 uurs- en 6 uurs-diensten geen koffiepauze en de 8 uurs-dienst wel. Op 11 mei is daar een rectificatie op gekomen, nu wordt voor niemand meer bij Passenger Services en Customer Ground Handling een koffiepauze ingepland in chip.
Maar in diezelfde rectificatie staat ook: “Belangrijk daarbij is op te merken dat er bij Passenger Services en Customer Ground Handling posities zijn waar medewerkers tijdens de werkzaamheden niets mogen nuttigen omdat deze in het zicht zijn van de passagiers”.

Waar deze regel vandaan komt is totaal onbekend. Er staat nergens in de cao dat dit niet mag. Waarom zou KLM personeel in uniform niet iets mogen nuttigen op plekken waar ook passagiers iets nuttigen? CNV Vakmensen is van mening dat dit soort bepalingen niet meer van deze tijd zijn. De menselijke maat is belangrijk bij dit soort afspraken.
De KLM heeft toegezegd dat zij bij GS een pleidooi zullen houden voor het toepassen van de menselijke maat.

Op 21 november 2014 heeft CNV Vakmensen gesproken met de heren Den Heijer en Koopmans over de werkdruk bij passage. Toen heeft de bedrijfsleiding toegegeven dat de werkdruk in de zomer 2014 wel erg hoog is geweest en dat het in de top 3 van de problemen stond die aangepakt zouden moeten worden. Het vervallen van de koffiepauzes is volgens CNV Vakmensen nu niet iets wat bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk. 

Teksten cao-protocol 2015/2016 (inclusief de VVR)
Omdat we ’s middag verder zouden praten over de pensioenen (zie ook de andere nieuwsbrief) hadden we alleen ’s-morgens de tijd om te praten over de cao-protocol 2015/2016 teksten. Het doornemen van alle teksten kostte meer tijd dan was verwacht en daarom is er besloten om eerst de tekst van de VVR zo spoedig mogelijk af te stemmen.
De KLM wil de VVR graag zo spoedig mogelijk laten ingaan, zelfs voordat de cao definitief is. Vakbonden hebben daar geen bezwaar tegen. Ook zij zien dat op sommige plaatsen mensen graag weg willen. Voorlopig zijn er ca. 200 medewerkers die in aanmerking komen voor de VVR. Deze komen uit de volgende groepen/afdelingen: GWK's, Cargo Plan B, Aerospace en een groep van ca. 50 medewerkers die de -1 status hebben uit de Transformperiode.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl 

CNV Vakmensen, de enige vakbond met een echte rechtsbijstandverzekering, Rechtshulp privé
Bij CNV Vakmensen ben je ook verzekerd van professionele rechtsbijstand bij privésituaties. Bijvoorbeeld bij verkeersongevallen, woningproblemen, financiële kwesties en consumentenrecht. Je gezinsleden zijn direct meeverzekerd. Bij je lidmaatschap heb je dus een complete rechtsbijstandverzekering via Stichting Achmea Rechtsbijstand. Dit kost je niets extra’s.

Ben je nog geen lid? Word dan nu lid. Vul de bon hieronder in en stuur deze op of meldt je aan via de website https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid