Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond overleg - juni 2016

Vrijdag 24 juni hebben we een kort overleg gehad met KLM waarbij we vooral gesproken hebben over de mobiliteitsafspraken. Ook hebben we gesproken over een voorstel van KLM, hoe gaan wij om met de beoordeling van medewerkers in het Mobiliteits-/Transitiecentrum.

Mobiliteitsafspraken

In 2015 hebben wij een protocol Mobiliteitsafspraken 2015 vastgelegd. Hierin zijn een twintigtal bedrijfsonderdelen genoemd. KLM wil daar een 21ste bedrijfsonderdeel, een gecentraliseerde (support)afdeling Analyse (een groep van 22 medewerkers), aan toevoegen. Ook wil KLM aansluittabellen voor werknemers met een MSG-functie die geplaatst worden in een A&T functie en vice versa toevoegen. Zodat eenduidig vastligt wat de één hogere of één lagere functiegroep is.

Conform de Mobiliteitsafspraken 2015 zal er eerst worden gecentraliseerd. Vervolgens wordt dan de Mobiliteitsafspraak 2015 toegepast. Het kan betekenen dat in het ene bedrijfsonderdeel HPO al wordt uitgerold maar in het andere bedrijfsonderdeel niet (de adviesaanvraag kan nog in behandeling zijn bij de OR). De adviesaanvragen en de implementatie daarvan lopen niet als één grote 'big bang'. Er kan tijd tussen zitten.

Daar hebben de hekken, die om de verschillende bedrijfsonderdelen staan, niet echt mee te maken. Door op verschillende momenten te gaan reorganiseren en dus het moment waarop men boventallig wordt en het moment waarop men aanspraak kan doen op herplaatsingsverplichting, ontstaan op latere momenten in de tijd momenten dat je boventallig kan worden. KLM heeft in het begin van het HPO-traject onderzocht of het mogelijk was om één peildatum te kiezen voor heel KLM, maar dat was niet uitvoerbaar. Dus sommige medewerkers zijn wel boventallig en kunnen al aanspraak doen op functies en anderen hebben hun functies nog.

Daarover is veel gesproken met de OR en een delegatie van de OR. Dit is best lastig, zeker op individueel niveau. Maar het is niet te voorkomen. Er kunnen dus situaties bestaan dat er een nieuwe functie beschikbaar is waar je niet op kan solliciteren of dat je niet direct op een functie kan solliciteren omdat de functie wel voortzetting heeft met je oude functie, maar in een ander domein valt.

Beoordeling van medewerkers in het Mobiliteits-/Transitiecentrum

Vaak vragen medewerkers die in het Mobiliteits-/Transitiecentrum worden geplaatst hoe het zit met hun beoordeling. Daarom heeft KLM een voorstel daarvoor uitgewerkt.
In het kort komt het op het volgende neer: heb je in dat jaar langer dan 6 maanden in je functie gewerkt, dan verandert er niets. Heb je korter dan 6 maanden in je functie gewerkt, dan gaat men uit van de score voldoende/goed (A&T) of score 3 – at target (MSG).

Bij MSG kent men ook nog andere resultaten. Voor het individuele resultaat gaat men uit van score 3. Voor het divisie resultaat van de score 'corporate' en voor het KLM resultaat 'het KLM resultaat van het beoordelingsjaar'.

Functie-indeling Teamleider Airside Operations

Al een aantal jaren geleden hebben de Teamleiders van Airside Operations bezwaar aangetekend tegen hun functie-indeling. Nu betreft het A8 en ze zijn van mening dat dit A9 moet zijn. Na een langdurig onderzoek hebben de functieclassificatiedeskundigen (van KLM en van de vakbonden) vastgesteld wat het nu zou moeten zijn. Deze uitkomst heeft men circa 2 weken geleden aan KLM meegedeeld. Echter tot op heden deelt de bedrijfsleiding de uitkomst niet met de medewerkers. CNV Vakmensen vindt dit een zeer slechte zaak. Na jaren deze discussie gevoerd te hebben mogen de medewerkers nu wel een keer de uitslag krijgen. Zelfs als deze negatief is, maar dan hebben ze tenminste duidelijkheid.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Michiel Wallaard - Bestuurder CNV Vakmensen Burgerluchtvaart
Dolf Polders – Bestuurder CMV Vakmensen Burgerluchtvaart
M: 06–20471892
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid