Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond: niet op een lijn

Donderdag 5 maart hebben wij opnieuw met KLM gesproken over het integrale voorstel dat wij op 18 februari van KLM hebben ontvangen. Hierbij hebben alle vakbonden hun reactie gegeven op het integrale voorstel.

Niet op één lijn
Vier van de vijf grondvakbonden zijn bereid om constructief met KLM mee te denken over het door KLM gedane integrale voorstel. Daarbij heeft ieder, van die vier vakbonden, een iets andere invulling, maar in de basis is men bereid om mee te werken aan structurele maatregelen ter verlaging van het absolute niveau aan arbeidskosten met 2 procent /jr. en 4 procent productiviteitsverbetering p/jr.

CNV Vakmensen bereid mee te werken
CNV Vakmensen heeft gezegd dat zij de urgentie herkennen en daarom bereid is mee te werken. Concreet houdt dat in dat, voor de looptijd van de cao, CNV Vakmensen bereid is de gevraagde verhoging van de arbeidsproductiviteit en de besparing op loonkosten, in volume te leveren. Bijvoorbeeld het inleveren van vier EVD-dagen voor de looptijd van de cao is bespreekbaar, maar dan moet het mogelijk zijn dat wanneer wij bij de andere onderwerpen vanuit Perform2020 (zoals Roosterdiscussie; personeelsmanagement; Verlofmanagement en Levensfase Bewust Personeelsbeleid/duurzame inzetbaarheid) een gelijkwaardige besparing vinden, de vier EVD-dagen weer terug op de kaart komen.

Onderdeel van het integraal voorstel is een eenmalige uitkering die gekoppeld is aan het besparing target. Deze eenmalige uitkering vinden we te laag. CNV Vakmensen heeft gevraagd om een structurele loonsverhoging van 3 procent per jaar. Dat een structurele loonsverhoging nu geen haalbaar iets is, kunnen wij voorstellen. Maar dan moet een eenmalige uitkering, in volume gelijk aan de structurele loonsverhoging van 3 procent, wel mogelijk zijn. Dit geeft namelijk geen structurele verhoging van de loonkosten. Een ander onderdeel van het integraal voorstel is de Vrijwillige Vertrekregeling. Ook deze is te mager. Wanneer KLM echt wil dat veel mensen daarvan gebruik gaan maken, dan moet de vertrekvergoeding echt omhoog.

Gelijk oversteken
Eerder hebben wij iets geschreven over een Raamwerk. In het Raamwerk staat: De werknemersorganisaties voor Grondpersoneel hebben aangegeven te willen investeren in het bedrijf, mits daar tegenover in de balans van de deal een tegemoetkoming staat in de vorm van een combinatie van de hieronder geformuleerde elementen (op hoofdlijnen):
Twee van die elementen zijn:
- aandelen van het bedrijf en
- een positie in de Raad van Commissarissen (KLM en/of holding).
Maar wanneer krijgen wij de aandelen en een positie in de Raad van Commissarissen? Moeten wij eerst leveren en dan maar afwachten of dit ingevuld gaat worden? Immers KLM direct gaat hier niet over. Dit is een besluit dat genomen moet worden door de Raad van Commissarissen / Aandeelhouders. CNV Vakmensen heeft gezegd dat ze bereid is om mee te werken, maar er moet wel gelijk overgestoken worden.

Mogelijk gevolgen Perform2020
In het plan Perform2020 staat een aantal zaken dat financiële consequenties kan hebben, zoals:

  • De Roosterregeling. Wil KLM hiermee een productiviteitsverbetering bereiken of wordt dit een besparing op de loonkosten? Of beide?
  • Het Verlofmanagement. Ook hierbij is de vraag “Wil KLM hiermee een productiviteitsverbetering bereiken of wordt dit een besparing op de loonkosten? Of beide?”
  • Het afschaffen extra vrije dagen oudere werknemers. Wordt dit een besparing op loonkosten?

CNV Vakmensen zal hierbij zeer kritisch zijn. Wanneer het een besparing op de loonkosten wordt, dan is het van belang dat er niet een bepaalde groep medewerkers (bijvoorbeeld alleen de mensen die in de roosters lopen) op inkomen achteruit gaat. Wanneer KLM daar een besparing denkt te kunnen bereiken, wat doet men dan bij de medewerkers die geen roosterdiensten draaien?

Hoe nu verder?
KLM wil op 11 en 12 maart weer cao-overleg hebben in Multi-verband. Maar of dit haalbaar is weten we niet. Bij geen van de domeinen (Cockpit – Cabine – Grond) is men zover dat men tot een cao-akkoord kan komen. Laat staan dat er tot een collectief cao-akkoord gekomen kan worden. Maar we wachten het maar weer af. Het overleg van 4 maart is ook anders gelopen dan verwacht. Natuurlijk zullen wij je zo spoedig mogelijk na het overleg weer informeren.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Willem Aveling – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid