Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond: Is het noodzakelijk?

Naarmate de tijd vordert, merken we dat de verhoudingen verharden. Zo zegt de VNC (Vakbond Nederlands Cabine personeel), in de Telegraaf (28 februari), dat KLM maar eerst de acute boventalligheid onder grond personeel moet oplossen. Maar ook bij de grond vakbonden zitten we niet op een lijn.

Niet op één lijn!
Het is jammer om te merken dat niet alle vakbonden op één lijn zitten. Vooral omdat volgens CNV Vakmensen de noodzaak om iets te doen aanwezig is. Natuurlijk kunnen alle domeinen naar elkaar blijven kijken “wat doen zij?” maar dan zal het lang duren voordat we tot een resultaat komen. De vraag is of we wel de tijd daarvoor hebben. Volgens KLM moet er duidelijkheid zijn voor eind maart. Wanneer er dan geen commitment is om mee te werken aan de gevraagde 2 procent bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden en de 4 procent productiviteitsverbetering dan zal KLM moeten besluiten om minder productie te draaien in de zomer (dus minder vluchten). Terwijl KLM juist meer productie wil gaan draaien. Volgens KLM is daarvoor een productiviteitsverbetering noodzakelijk. In de afgelopen jaren heeft de groei in productie juist geholpen bij de gewenste productiviteitsverbetering.
Is het wel of niet noodzakelijk?
Of het allemaal wel noodzakelijk is weet CNV Vakmensen niet. We hebben de indruk van wel. Maar één ding is zeker: CNV Vakmensen wil niet later moeten zeggen “We waren erbij, maar we hebben niet mee willen werken”. CNV Vakmensen is bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen en niet daarvoor weg te lopen. Natuurlijk kunnen we net als andere vakbonden zeggen “Nee, daar werken we niet aan mee. We houden vast aan onze eisen”, dat zou de gemakkelijkste weg zijn. Maar zoals gezegd zijn we bereid om verantwoordelijkheid te nemen.
Integraal cao-voorstel KLM
Het integraal voorstel van KLM is:
 • Looptijd 18 maanden, tot 1 juli 2016.
 • Structurele maatregelen ter verlaging van het absolute niveau aan arbeidskosten met 2 procent p/jr. en 4 procent productiviteitsverbetering p/jr.
 • Geen verhoging van de arbeidskosten t.o.v. 2014. Derhalve stelt KLM voor de tijdelijk ingeleverde EVD-dag uit vorige (Transform 2015) cao, structureel te maken.
 • 3 Additionele EVD-dagen inleveren.
 • MSG-verhoging op basis van percentages individuele inkomen - Kleinere RSP-stappen en de promotiestap relateren aan het actuele maandsalaris (i.p.v. het 100 procent RSP-nivo).
 • Constructieve medewerking, voor zover mogelijk, bij concretisering FTE-reductie a.g.v. charters/vermindering van managementlagen (transformatie/reorganisatie).

Inzet CNV Vakmensen
Voor CNV Vakmensen zijn al deze punten bespreekbaar. We hebben in de kaderbijeenkomst afgelopen vrijdag ook gekeken naar andere mogelijkheden en die zullen we met KLM bespreken. Deze mogelijkheden zouden wij graag met je delen, maar het is niet altijd goed om je vroeg in de kaart te laten kijken. Ook KLM leest deze nieuwsbrief. Voor de langere periode wil KLM ook nog praten over: 

 • Roosterregeling: afspraken over een sterk vereenvoudigde, marktconforme roosterregeling.
 • Personeelsmodel: bij de herinrichting van het personeelsmodel zullen onder andere afspraken gemaakt worden over een aantal nader overeen te komen elementen welke het personeelsmodel raken waaronder de vast/flex verhouding en de (mogelijk) ongunstige effecten voor alle binnen KLM werkzame werknemers.
 • Verlofmanagement: een vereenvoudigde verlofregeling met een duidelijk en functioneel toewijzingsregime.
 • Bijlage 24: regeling voor uitzending naar het buitenland: KLM wil een aantal zaken meer in lijn brengen met regelgeving in NL.
 • Afschaffen extra vrije dagen oudere werknemers: werknemersorganisaties hebben aangegeven dit onderwerp te willen behandelen in samenhang met Levensfase Bewust Personeelsbeleid.
 • Daggeld: KLM wil een discussie voeren over wijzigingen in de daggeldregeling.

Gezien al deze onderwerpen (vooral de roosterregelingen en verlofmanagement) denkt CNV Vakmensen dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de besparing van 2 procent op de arbeidskosten. Daarom willen we nu in ieder geval niet akkoord gaan met het structureel inleveren van de EVD-dagen.
Hoe nu verder?
Het Multi-overleg van 4 maart is veranderd in een overleg met de cockpit in de ochtend en met cabine in de middag. Als grond komen we donderdag weer bij elkaar. Het zal spannend worden hoe deze dagen zullen verlopen, maar we wachten het af. Zoals je van ons gewend bent zullen we je zo spoedig mogelijk na het overleg weer informeren. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag. 

Asha Mees – kaderlid
Willem Aveling – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid