Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond: extern overleg oktober 2014

Op donderdag 9 oktober heeft CNV Vakmensen weer een overleg gehad met de KLM-directie. Aan bod kwamen onder meer het verslag van 11 september, toekomstbestendige pensioenen en de sluiting van kantoren.

BTS Roosters

De rechter heeft KLM in het gelijk gesteld met betrekking tot de BTS-roosters en vervangende instemming verleend. KLM heeft daarop besloten om de betreffende roosters (zomerrooster 2014 voor K1) met ingang van 23 oktober te laten ingaan. De medewerkers zijn daarover inmiddels geïnformeerd. Het ging hierbij om de zomerroosters, maar intussen zijn ook de winterroosters voorgelegd aan de GC. Ook nu heeft de GC geen instemming verleend. In de vorige nieuwsbrief ging het verschil van mening over het inroosteren van ER in uren. Wat nu de uitspraak van de rechter gaat betekenen voor andere roosters weten wij nog niet. De motivering van het vonnis komt nog.

Verslag 11 september 2014: Mobiliteit van -1 van Grond naar Cabine

Per 1 oktober heeft KLM het beleid aangepast om het toch mogelijk te maken dat -1 kandidaten van Grond door kunnen stromen naar Cabine. Dit mede met het oog op nieuwe vacatures voor Cabinepersoneel op korte termijn. Wanneer je hiervoor belangstelling hebt, dan kun je de gehele brief terugvinden op de cao-pagina.

Securing Our Future / Keeping the family together

Tijdens het vorige overleg heeft KLM toegezegd dat ze nog verder zou nadenken over een formulering die de medezeggenschap en vakbonden meer zekerheid geven en KLM niet direct voor het blok zet. KLM komt toch niet met een formulering. Zij vindt dat de huidige afspraken duidelijk genoeg zijn. Dit maakt CNV Vakmensen ongerust. Niet dat wij verwachten dat met ingang van 1 januari 2015 “Keeping the family together” niet meer gehanteerd zal worden. Maar het lijkt erop dat KLM hiervan afstand aan het nemen is. We zullen goed moeten opletten hoe dit verder gaat.

EVD- en coulancerichtlijnen

Deze staan op papier en krijgen we per mail toegestuurd. Zodra we deze hebben ontvangen kun je deze terugvinden op de cao-pagina.

Verlofmanagement en afschrijven EVD-dagen

EVD-dagen dienen gelijk behandeld te worden als vakantiedagen. Wanneer je ziek bent, bouw je toch over de gehele periode vakantiedagen op. Neem je tijdens je ziekte vakantie op, dan bouw je ook gewoon vakantie af. Ben je gedeeltelijke arbeidsongeschikt (bijvoorbeeld 50%) en je krijgt dus ook maar 50% EVD-dagen, dan moet er bij verlof ook maar 50% EVD worden afgeschreven en niet 100%. KLM gaat na hoe dit zit.

Toekomstbestendige pensioenen

Vanuit de technische werkgroep hebben wij een rapportage ontvangen. Gezien alle onderwerpen die er liggen, verwacht men niet vóór 1 januari klaar te zijn. Maar er zijn wel diverse zaken die vóór 1 januari geregeld moeten worden in verband met het nieuwe Financieel ToetsingsKader (nFTK). De technische werkgroep zal op korte termijn een aantal scenario’s uitwerken, zodat deze tijdens het eerst volgende externe overleg besproken kunnen worden.

Sluiting kantoren

KLM is van plan om verschillende kantoren/afdelingen te sluiten rond kerst en Oud en Nieuw. Hierover heb je al een nieuwsbrief ontvangen. Maar het blijkt dat vrijwilligheid niet zo vrijwillig is. Medewerkers moeten bij leidinggevende komen en hen uitleggen waarom ze niet vrij willen nemen. Dit is echt de omgekeerde wereld. Wanneer je komt werken, hoef je toch ook niet te vertellen dat je die week geen verlof opneemt.

KLM heeft geen toestemming of instemming gevraagd aan vakbonden of OR of GC. KLM heeft toegezegd dat wanneer dit voor medewerkers echt problemen oplevert er maatwerk zal worden verricht. Men mag de medewerker altijd vragen om verlof op te nemen, op basis van vrijwilligheid, dus de medewerker beslist. Heb je de indruk dat er extra druk op je wordt gezet om toch verlof op te nemen, meld dat dan via onderstaand emailadres.

Rondvraag

Werkdruk bij de gate: CNV Vakmensen heeft aan KLM extra aandacht gevraagd voor de werkdruk bij PH (Passenger Services - Ground Services). De werkdruk ligt daar momenteel erg hoog en men loopt constant achter de feiten aan. Het komt bijna dagelijks voor dat medewerkers huilend naar huis gaan, omdat zij het niet meer aankunnen. KLM heeft toegezegd dat zij een gesprek zal organiseren.

Het volgende externe overleg staat gepland op 13 november a.s. Heb je input of vragen voor het externe overleg, dan hoor of lees ik die graag. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je die ook bij ons kwijt.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Vakbondscontributie

Vergeet je niet je betaalde vakbondscontributie terug te vragen? Lees hier hoe je dit doet en waar je de brief kunt downloaden. Daarna kun je hem uiprinten, inscannen en e-mailen naar de HR Infolijn: hrinfolijn@klm.com

Passagiers in de vertrekhal

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid