Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond, extern overleg mei 2013

Op 16 mei heeft het externe grondoverleg plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals mededelingen, verslag en rondvraag, stonden 3 onderwerpen op de agenda: de rooster-pilot, pensioenen en de nieuwe vakantiewetgeving.

Mededelingen 

Er komen wat personele wijzigingen bij de hoofden HRM. Jan Willem de Jong (HRM Ground Services) gaat met pensioen en zal worden opgevolgd door Ronald Wouters (nu hoofd HRM E&M). Ronald Wouters zal worden opgevolgd door Jacomien Dijkstra. 

De Rooster pilot

In de afgelopen periode heeft door middel van interviews de draagvlak meting plaatsgevonden. Uit de interviews bleek dat er niet voldoende draagvlak is voor het doorvoeren van de rooster pilot. Daarom is er besloten om niet verder te gaan met deze pilot.De KLM vindt dit jammer en spreekt van een gemiste kans. Regelmatig wordt er door medewerkers geklaagd dat de roosters niet goed zijn. Nu is er een kans om dit zelf te regelen en maakt men daar geen gebruik van. Er is veel tijd en energie ingestopt, maar deze is niet volledig verloren. Wanneer de KLM een nieuwe mogelijkheid ziet willen zij dit alsnog proberen. 

De rapportage van de draagvlak meting vind je hierbij (wanneer je deze nieuwsbrief per mail ontvangt) of kan je terugvinden op www.cnvvakmensen.nl/caos/burgerluchtvaart/ onder het kopje sectornieuws.

Pensioenen

Tijdens het vorige overleg hebben we de technische kant van de mogelijk oplossingen voor 2014 besproken. De vakbonden hebben dit hierna besproken met hun deskundige.
Alle vakbonden zijn voor de optie dat er weer een tijdelijke afspraak wordt gemaakt.
Voor 2014 de normpensioen leeftijd op 67 jaar, pensioenopbouw naar 2,15%. Pensionering is gelijk met de AOW ingangsdatum (AOW verjaardagsdatum).
Door de normpensioen leeftijd te verhogen naar 67 jaar zou er minder pensioenpremie betaald hoeven te worden (ca. 2%) Wat gaan we daarmee doen? Afgesproken wordt om deze ook te parkeren tot er meer duidelijkheid is over de structurele wetswijzigingen (waarschijnlijk rond de zomer dit jaar). Wanneer deze bekend zijn gaan we opnieuw afspraken maken voor 2015 en verder.

Pensioen werkgroep: 

Heb je belangstelling voor pensioenen? Weet je er veel over? Zou je dan willen deelnemen in een tijdelijke "pensioen werkgroep" ?
Aanmelden bij ondergetekende.

Nieuwe Vakantiewetgeving

Sinds 2012 is er een nieuwe vakantiewetgeving van kracht. De nieuwe vakantiewetgeving heeft twee pijlers. Gelijke behandeling van arbeidsongeschikte medewerkers bij de opbouw van vakantiedagen en verjaren van de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van de opbouw. Met een cao mag je daar afwijkende afspraken over maken. Met de cao onderhandelingen is al afgesproken dat de verjaring van vakantiedagen blijft staan op 5 jaar.

De KLM wil, voor de arbeidsongeschikte medewerker, ook geen onderscheid maken tussen de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen. Dat betekent dat arbeidsongeschikte medewerkers over de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode gelijk behandeld gaat worden als de arbeidsgeschikte medewerkers. Dit is een positieve afwijking van de nieuwe vakantiewetgeving.

Rondvraag:

  • Nu er afspraken gemaakt zijn over een mogelijk reparatie van het AOW-gat (voor mensen die eerder met pensioen zijn gegaan, maar nog geen AOW hebben) willen wij dit graag bespreken. Wat gaat de KLM nu doen? Graag op de agenda van dit overleg.
  • Vorige jaar hebben we gesproken over alle bezuinigingen. Graag in het najaar weer een Multi-overleg waarin een presentatie wordt gegeven over de stand van zaken.
  • Bij ziekte zegt de cao iets over niet genoten ADV-dagen. Deze uitvoeringsbepaling wordt niet overal nagekomen. Graag de hoofden HRM weer hierop attent maken.
  • Nevenfuncties: Tijdens het cao overleg is er afgesproken dat deze beschikbaar komen via de regie-tafel. Nu is er een “nieuwsbrief” vanuit Cabine die iets anders zegt. KLM zal dit nagaan.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart

Tel.: 023 568 4670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid