Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grond cao: stapje voor stapje

Op 2 en 3 juni hebben we met KLM overleg gehad over de grond cao. We overleggen wel, maar het zijn nog geen cao onderhandelingen. Om te onderhandelen zijn er voorstellen nodig, die liggen nog niet op tafel. Maar wat doen we dan welý We verkennen waar de knelpunten liggen, wat bespreekbaar is.

Stoom afblazen
Donderdag 2 juni zijn we begonnen met een rondje “stoom afblazen”.. Hierbij heeft iedereen kunnen zeggen wat ze dwars zat en was het mogelijk om met een schone lei te beginnen.

Verkennen knelpunten en wat is bespreekbaar?
Omdat KLM hun voorstellen volledig heeft terug getrokken en wij nog geen cao voorstellen hebben ingediend, hebben we verschillende onderwerpen besproken. Hierbij kon iedereen, ook KLM, vertellen wat hun mening was over die onderwerpen.
Bijvoorbeeld: KLM wil allerlei regelingen in de cao aanpassen (vereenvoudigen) zodat deze kunnen passen in de nieuwe  digitale HR systemen. In de cao staat bv een afbouw regeling voor de reiskosten. Werden vroeger de reiskosten betaald op basis van het zonesysteem, nu worden ze betaald op basis van kilometers. Er zijn ongeveer 500 medewerkers die nu nog onder een overgangsregeling vallen. Vakbonden hebben aangegeven dat ze snappen dat in verband met de vereenvoudiging het misschien handig is om de overgangsregeling te laten vervallen, maar daardoor worden mensen benadeeld. Die moeten gecompenseerd worden bij voorbeeld door een eenmalige afkoopsom. Hierdoor kan de overgangsregeling uit de cao maar worden mensen niet benadeeld (dus geen bezuiniging).

Zo hebben we ook gesproken over vast – flex. Wat willen we afspreken bij vast –flex?

Het proces van het verkennen van de knelpunten is ook een langdurig proces en we willen wel proberen voor de zomervakantie tot een akkoord te komen. Vakbonden hebben daarom een eerste reactie op de verschillende onderwerpen gegeven.

 • Niet weer een nullijn.
 • Pensioenen in multi verband (cockpit-cabine-grond) overleggen.
 • Levensfase personeelsbeleid, voorbereiden door KLM, in samenspraak met vakbonden.
 • Nieuwe personeelsmodel, voorbereiden door KLM, in samenspraak met vakbonden.
 • Proces van versimpelen van de cao (Wat is versimpelen, wanneer levert het een bezuiniging op, wanneer kosten).
 • Rekenkamer vormgeven in werkgroep en expert om te meten en weten waar we staan qua bezuinigen
 • Tegenprestatie raamcontract (KLM eerste voorstel). In totaliteit met dan voorliggende situatie, rekening houdend met vorige periode.
 • Afspraken die gemaakt worden moeten in samenhang met andere domeinen cockpit/cabine/grond evenwichtig zijn. (zie preambule afspraken, gelijk behandelen van alle personeelsgroepen ).

Naast deze punten wil KLM het ook nog hebben over het verhogen van de productiviteit en het vereenvoudigen van het A&T systeem.

Hoe nu verder?                    

We hebben afgesproken om op 16 juni, 30 juni (inclusief avond), 1 juli  en 7 juli (onder voorbehoud) weer verder te gaan praten over de nieuwe KLM grond cao.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
M: 06- 51602050
E: d.polders@cnvvakmensen.nl


Praat mee over je eigen cao op Je Achterban.nl – Klik hier
Op je achterban kan je een account aanmaken en kan je met een eigen gekozen naam meepraten.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid