Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM - Cash naar Frankrijk?

Eind vorige week kwam naar buiten dat Air France – KLM Groep wil dat KLM haar “overtollige cash” onderbrengt in de Air France KLM Holding in Parijs. Begin deze week is er ook in de Tweede Kamer bezorgd hierop gereageerd en woensdagavond 28 januari was er een plenair debat.

Gezamenlijk optreden vakbonden

Dinsdag avond 27 januari bracht KLM naar buiten dat KLM de zeggenschap blijft behouden over overtollig eigen kasgeld. Plannen van het moederbedrijf Air France-KLM om de werkmaatschappijen overtollig kasgeld te laten overdragen aan de holding, zijn van de baan. Het besluit is genomen na intensief overleg tussen topman Alexandre de Juniac van Air France-KLM en de raad van commissarissen van KLM. Die was evenals de directie en ondernemingsraad tegen het idee om geld van KLM over te hevelen naar Parijs, waar het mogelijk zou kunnen worden gebruikt om verliezen bij Air France te dekken.

Toch hebben de gezamenlijke vakbonden op woensdag 28 januari een persbericht uitgegeven waarin wij zeggen dat we de 'schimmige verklaring van Air France KLM' van gisteravond (27 januari) niet vertrouwen. Dat de rel over KLM-kas hiermee zou zijn opgelost vinden wij uiterst ongeloofwaardig. Het overhevelen van het overtollige KLM-kasgeld naar de Air France KLM Holding in Parijs voor de vakbonden onacceptabel en de verklaring Air France-KLM laat teveel ruimte voor interpretatie
Het gaat om bonden van vliegers, stewardessen, technici, grondmedewerkers en KLM-managers, die de gelederen sluiten in een ultieme poging de Franse plannen te verhinderen, nu en in de toekomst.

Wij doen in Nederland onze best om met KLM-directie tot een gezonde bedrijfsvoering te komen en werk te behouden. We willen niet dat het hier bespaarde geld in Franse handen verdwijnt. Het echte probleem in de groep moet eerst boven water komen. Het excuus van de Franse top om met KLM-cash betere financiële deals te maken, weegt volgens de bonden niet op tegen het opgeven van een belangrijk stuk zelfstandigheid en zeggenschap van KLM. "Zonder eigen kasbeheer kan KLM geen investeringen doen en geldstromen controleren. De Nederlandse bankpas mag niet worden ingeleverd. KLM-bonden maken zich grote zorgen en roepen staatssecretaris Mansveld  en de Tweede Kamer vandaag op "alles te doen om een Franse greep in de Nederlandse kas tegen te houden".

Plenair debat

Op verzoek van verschillende politieke partijen is mede naar aanleiding van onze oproep op woensdagavond 28 januari een plenair debat geweest met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, over de situatie bij KLM.

Uit het debat bleek dat er een brede steun is binnen de kamer voor KLM. Er werd zelf door Kamerleden gesproken over een "blauw hart". Ook staatssecretaris Mansveld zei dat ze een "blauw hart" had, maar dat ze alleen maar haar uiterste best kon doen "binnen haar rol en mogelijkheden" om er voor te zorgen dat cash van KLM in Nederland blijft. Maar zoals ze zei "daarover ga ik niet. Daarover gaat de Raad van Commissarissen van de Air France KLM Holding".

Wel heeft is er een motie voorgesteld waarover donderdag 29 januari gestemd gaat worden, de motie Van Helvert (CDA), die onder meer is gesteund door PvdA, SP, D66 en VVD. Onze verwachting is dat deze morgen aangenomen zal worden.

Motie Van Helverts c.s.:
gehoord de beraadslaging: 
constaterende dat het voor Nederland belangrijk is dat KLM - binnen het concern Air France KLM - een zelfstandige positie behoudt;
constaterende dat KLM daarom als zelfstandige luchtvaartmaatschappij moet kunnen blijven investeren en daarbij een zelfstandige positie op het gebied van financieel beheer hoort,
constaterende dat het verbindingennetwerk van KLM en partners van strategisch belang is voor de internationale bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de Nederlandse economie;
constaterende dat de Nederlandse staat aandeelhouder is van KLM;
verzoekt de regering zich, met inachtneming van ieders bevoegdheden en zeggenschap, om vóór 2 februari richting de top van Air France - KLM en de Franse regering krachtig uit te spreken voor behoud van de financiële zelfstandigheid van KLM.
 

Hoe nu verder?

Donderdag 29 en vrijdag 30 januari gaan we weer verder praten over de cao van KLM. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst meer duidelijkheid van KLM over het bericht dat de greep in de portemonnee van de baan is. Hierna besluiten we of we verder gaan met het cao-overleg.
Misschien moeten we eerst de vergadering van de Raad van Commissarissen op 
2 februari afwachten. Als er daar toch besloten wordt om de portemonnee naar de holding over te dragen, onderhandelen we dan nog wel met de juiste mensen over KLM-cao?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.
 
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid