Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Cao Grond: KLM doet concrete voorstellen

Tijdens het cao-overleg op 18 februari heeft KLM concrete voorstellen gedaan om te komen tot een nieuwe cao. KLM heeft een splitsing in haar voorstellen gedaan naar korte termijn (18 maanden) en lange termijn (tot 2020).

Korte termijn of ook lange termijn?
De voorstellen van KLM zijn gebaseerd op een combinatie van de besparingen en de hogere productiviteit die KLM wil bereiken (op korte en lange termijn) en de voorwaarden die vakbonden hebben om eventueel mee te willen werken aan deze doelstellingen.
Of dit een begaanbaar pad is voor CNV Vakmensen zullen we op korte termijn bespreken met de kaderleden. De moeilijkheid zit in de tweetrapsraket. Gaan we nu al commitment aan voor de korte termijn terwijl er ook nog vele onderwerpen zijn die we daarna moeten bespreken? Wanneer er in de komende 18 maanden een grote besparing is bereikt, wat gaan we daarna doen? Of als er in de komende 18 maanden niet voldoende is bespaard, gaan we dan nogmaals een periode van een "nul-cao" in?

Vrijwillige Vertrekregeling
Een van de voorwaarden om mee te werken aan de doelstellingen van KLM is ook een vrijwillige vertrekregeling. KLM heeft in grote lijnen uitgelegd hoe zij de Vrijwillige Vertrekregeling denkt in te willen vullen. Hierbij wil men per leeftijdsgroep
(15 - 25 / 25 – 35 / 35 – 45 / etc.) en per afdeling waar boventalligheid is vastgesteld, de mensen de mogelijkheid bieden om vrijwillig te vertrekken met een financiële regeling. Belangrijk is hierbij dat het niet alleen ouderen zijn die vertrekken. Van de fiscus mag dit niet meer.

Groeien, niet krimpen!
Zoals al gezegd op korte termijn gaan we voorstellen van KLM bespreken met de kaderleden, samen met hen wordt onze inzet bepaald. Graag hadden wij concreter willen zijn over de voorstellen van KLM, maar er is een bekend spreekwoord "een broedende kip moet je niet storen". De belangen zijn te groot om niet te komen tot goede cao-afspraken.
In de laatste week van maart moet KLM beslissingen nemen over de zomerroosters. Wanneer er dan nog geen duidelijkheid is over de te bereiken besparingen en hogere productiviteit dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat KLM op minder routes gaat vliegen. Dit heeft vergaande gevolgen voor de werkgelegenheid. KLM wil investeren om te kunnen groeien en niet krimpen.

Hoe verder?
Op woensdag 4 maart hebben we weer een Multi cao-overleg. Dan zal het waarschijnlijk duidelijk worden of er stappen gemaakt kunnen worden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Ben je nog geen lid, dan is dit misschien wel de tijd om lid te worden. Heb jij je nooit afgevraagd waarom andere groepen werknemers alles voor elkaar krijgen? Dat komt doordat ze een hoge organisatiegraad hebben. Veel medewerkers zijn lid van een vakbond. Daarom word nu lid en krijg dan een cadeaubon van Rituals of BOL.com t.w.v. 25 euro. Bovendien profiteer je de eerste 6 maanden van 50% korting op de contributie.

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Wil je lid worden, vul dan de bon hieronder in en stuur deze op of meld je aan via de website https://www.cnvvakmensen.nl/klm

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid