Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Jaarcijfers KLM rooskleurig

Vorige week zijn door Air France en KLM de jaarcijfers bekend gemaakt. Er is een miljard euro operationele winst geboekt. CNV Vakmensen vindt dat -als je puur daar naar kijkt en niet naar de organisatorische turbulentie- er reden is voor licht optimisme.

Het feit dat er (inclusief het al uitgekeerde voorschot van 1600 euro bruto) er over 2016 een winstuitkering uitrolt van ruim 3800 euro voor iedere grondmedewerker (naar rato voor parttimers) wijst daarop.

Wat valt op aan de jaarcijfers
Een diepere blik op de cijfers laat zien dat er wel wat zorgen zijn naar de toekomst toe. Er zijn er in ieder geval drie factoren die het benoemen waard zijn:

  • Allereerst een opwaartse kerosineprijs. KLM Air France verwacht dat de rekening over 2017 100 miljoen Euro hoger zal liggen dan in 2016. Daarmee komen niet gelijk de rode cijfers weer in zicht, maar dat betekent wel dat zonder verdere kostenbesparingen de winstmarge weer omlaag zal gaan.
  • Ten tweede een forse daling van de unit revenue door de hevige concurrentiedruk. Er moeten steeds meer tickets verkocht worden om dezelfde omzet te behalen. Dat blijft druk zetten op de resultaten en daarmee indirect op de mate waarin er ruimte is voor structurele salarisverhogingen. Positief is wel dat de sterk verbeterde winstdelingsregeling bewijst dat naar de toekomst toe iedereen ongeacht de afgesproken structurele loonsverhoging meeprofiteert naarmate er meer winst wordt gemaakt.
  • Ten derde het steeds verder uit elkaar lopen van de resultaten van Air France en KLM. Het is natuurlijk ongezond dat KLM, verantwoordelijk voor zo’n 39% van de omzet van Air France en KLM gezamenlijk, bijna 65% van de behaalde (operationele) winst realiseerde in 2016.
En hoe nu verder
De cijfers wijzen erop dat KLM op de goede weg is, maar dat die goede weg zomaar weer geblokkeerd kan worden als externe factoren (terreur, hogere brandstofprijzen) opduiken. Ze wijzen erop dat de druk op de inkomsten (en daarmee de druk op kostenbeheersing) nog wel even in de lucht blijft. 

En (laten we dat vooral niet vergeten) dat KLM alles op alles erop zou moeten zetten om de motivatie van medewerkers hoog te houden na de doffe klap van HPO. CNV beseft heel goed dat zo’n winstuitkering voor onze leden in het transitiecentrum een hard gelach kan zijn, want waarom moet je weg als het ogenschijnlijk zo goed gaat? Het betekent wat CNV betreft dat KLM de Koninklijke verplichting heeft om zich maximaal in te spannen bij het zoeken naar een nieuwe baan voor deze medewerkers, zowel binnen als buiten KLM.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen/opmerkingen over deze info (of andere zaken die spelen bij KLM) kun je vanzelfsprekend bij mij terecht.

Michiel Wallaard
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-20471892 
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid