Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Doet KLM een handreiking bij uitbesteding Finance?

Eergisteren(11 mei)vond er een gesprek plaats tussen bonden en directie over het gewraakte plan om administratieve Finance-activiteiten uit te besteden naar India en Hongarije. Dat resulteerde in een lichte concessie, zij het in typisch Hollandse polderbewoordingen: KLM overweegt aanpassingen.

Wat heeft KLM voorgesteld?

Klm heeft aangegeven, in een formulering die inmiddels ook al bij de medewerkers is beland, dat ze bereid is na te denken over alternatieven die meer werkgelegenheid in Nederland borgen op basis van drie uitgangspunten. Ten eerste moeten wij als bonden commitment tonen bij het mogelijk maken van een alternatief. Ten tweede blijft optimalisatie en centralisatie het uitgangspunt. En ten derde moeten transactionele activiteiten (het minder complexe boekhoudkundige werk binnen Finance) niet meer in eigen huis worden uitgevoerd maar door een (externe) service provider.

Wat vindt CNV Vakmensen daar van?

CNV staat niet gelijk te juichen van blijdschap bij deze concessie, aangezien uitbesteding naar het buitenland hiermee nog steeds niet van tafel is. Hooguit is er ruimte voor meer werk dat behouden blijft in Nederland, zij het (deels) buiten KLM geplaatst. KLM heeft daarbij slechts aangegeven “te zullen nadenken over mogelijke aanpassingen waarbij op voorhand niet toegezegd is dat er aanpassingen zullen komen”.

Wij blijven dan ook zeer sceptisch over een bevredigende oplossing—al is een stap in de goede richting, hoe klein ook, nog altijd niet een stap in de verkeerde richting—en willen snel meer weten over de concrete alternatieve plannen die KLM voorstelt.

Ruimte voor andere onderwerpen

Omdat we als bonden graag ook overleg willen voeren over andere zaken die spelen bij KLM-medewerkers, hebben we het reguliere overleg dat we voeren met KLM—en dat een tijdlang is stopgezet uit protest tegen deze uitbesteding—weer hervat. Om te beginnen zijn er stappen gezet om eindelijk de afspraak in het cao-akkoord om een stevig scholingsfonds op te richten—waardoor iedere medewerker recht krijgt op scholing naar keuze ter versterking van zijn arbeidsmarktpositie—in vervulling te laten gaan. Wij hopen daar rond de zomerperiode uitgebreid over te kunnen informeren.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen (of andere zaken die spelen KLM) kan je vanzelfsprekend terecht bij Michiel Wallaard, via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid