Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Definitief akkoord nieuwe cao voor KLM grond

Dinsdag 8 september zijn als laatste de leden van de VNV akkoord gegaan met een nieuwe KLM cao. Woensdag 9 sept zijn wij door KLM geïnformeerd over de “gelijkwaardigheid” van de afgesproken cao’s. Zij lieten zien dat alle domeinen een gelijkwaardig bijdrage leveren aan de besparingsdoelstellingen.

Definitief akkoord

Er blijven natuurlijk altijd vragen of er echt sprake is van 'gelijkwaardig bijdrage aan de besparingsdoelstellingen', maar omdat er ook besluiten genomen moeten worden over de nieuwe winterroosters heeft CNV Vakmensen besloten om definitief akkoord te gaan met de nieuwe cao voor de grond medewerkers. Onder 'downloads' rechtsboven vind je de tekst van onze brief aan KLM.

Raamwerk

Daar lees je ook dat CNV Vakmensen het niet eens is met KLM over de invulling van het afgesproken raamwerk, maar dat in het belang van de werkgelegenheid we nu toch akkoord zijn gegaan. In het raamwerk staan afspraken over: aandelen – positie in de Raad van Commissarissen en een verbeterde winstdelingsregeling. KLM stelt dat deze afspraken nog niet ingevuld kunnen worden omdat we pas op 1/3 van het totaal zitten (1,5 jaar van de 5 jaar). Echter we hebben een cao voor 1,5 jaar afgesproken omdat KLM dit wilde. De piloten hebben een cao voor 3 jaar afgesproken (omdat zij dat wilden) en bij hen wordt nu al wel invulling gegeven aan het afgesproken raamwerk. Dit vinden wij geen eerlijke zaak. Is de KLM niet één grote familie?

Positie in de Raad van commissarissen

Hoe CNV Vakmensen denkt over het feit dat de piloten eventueel een positie in de Raad van Commissarissen gaan krijgen is duidelijk genoeg in de media naar voren gebracht. Als er aan de piloten een positie in de Raad van Commissarissen wordt toebedeeld, dan ook voor de andere domeinen. Medewerkers medezeggenschap is een goede zaak. Maar niet 3.000 medewerkers wel en ruim 25.000 medewerkers geen medezeggenschap. Dit zou absurd zijn.

Hoe nu verder

KLM heeft al aangegeven dat zij verder met ons willen praten over de vervolg invulling van Perform 2020. Dhr. Elbers heeft al gezegd dat de doelstellingen voor Perform 2020 naar voren gehaald moeten worden. Dat betekent dat de komende tijd nog veel overleg plaats zal moeten vinden. Zoals je van ons mag verwachten, zal CNV Vakmensen daarbij het belang van de medewerkers zo goed mogelijk behartigen. En zoals altijd zullen we je zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan horen of lezen wij dit graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 030 – 751 1570 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid