Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

CNV Vakmensen nog niet akkoord met KLM Grond cao

Vorige week stonden er artikelen in de media dat alle vakbonden akkoord waren met de KLM Grond cao. Dit is niet juist. CNV Vakmensen is zeer zeker nog niet akkoord met de KLM Grond cao. Wij zijn zeker ook nog niet akkoord met het hernieuwde ultieme integraal KLM voorstel (KLM/FNV deal).

5 September heeft KLM met het FNV een deal gesloten over de nieuwe KLM Grond cao. Dit heeft FNV op 6 september besproken met hun kaderleden en rond de middag kwam FNV naar buiten dat zij een akkoord hebben met KLM. Maar hoe zit het met de andere vakbonden? De Unie en de VHKP hebben wel ingestemd met het ultieme KLM voorstel. Beide hebben wel wat punten die ze nog verbeterd willen zien. De NVLT heeft nog niet ingestemd en heeft de komende weken hun ledenraadpleging.

Leden van CNV Vakmensen konden tot 6 september stemmen. Deze stemming is vrijwel neutraal geëindigd. Een kleine meerderheid (van enkele procenten) was voor. Deze uitslag maakt dat er voor CNV Vakmensen niet voldoende draagvlak is om het ultieme integraal KLM-voorstel te ondertekenen. Dit hebben wij ook tegen KLM gezegd. Dus (nog) geen akkoord van CNV Vakmensen Het hernieuwde ultieme integraal KLM-voorstel. In de KLM/FNV-deal zit een paar plusjes:

  • 200 Mensen worden aangenomen met 20 tot 30 uur contracten. Dit was 100 FTE’s (FTE = Fulltime equivalent, dus iemand met een volledig contract van 40 uur)
  • De HV-dagen gaan voor iedereen vervallen per 2023. Maar de wisseldienstmedewerkers, die 10 jaar voor hun AOW zitten krijgen een hogere rustfactor daarvoor terug. De rust die een rooster genereert, wordt verhoogd met 1,6. De extra rust gaat wel volledig worden ingeroosterd. Dit geeft lichtere roosters, dus ook een goede compensatie voor het vervallen van de HV-dagen. Dit is een goede maatregel als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Maar alleen voor de wisseldienstmedewerkers. Hoe zit het met de dagdienstmedewerkers? Die worden ook ouder.
  • De 1 procent loonsverhoging per 1 januari 2018 zal minimaal €50 bedragen. Dat betekent dat de lagere inkomens er goed op vooruitgaan. Maar als deze €50 verdeeld zou worden over alle medewerkers zouden alle medewerkers 1,5 procent loonsverhoging kunnen krijgen. Hoe eerlijk is dan deze bodem van €50.

Waarom geen deal met alle vakbonden?

Op vrijdag 9 september heeft KLM een toelichting gegeven op de KLM/FNV-deal. Vanuit CNV Vakmensen hebben wij aangegeven dat wij het een hele vreemde zaak vinden dat er alleen een deal is gesloten met FNV. Doen de andere vakbonden dan niet mee?

Omdat CNV Vakmensen niet kan instemmen met het ultieme integraal KLM-voorstel wil CNV Vakmensen graag met KLM in overleg voor een ultieme poging de KLM/FNV- deal aan te passen, zodat de leden van CNV Vakmensen wel in meerderheid kunnen instemmen met de KLM Grond cao.

Dit hebben wij aan KLM voorgesteld. Hierop kregen wij een 'nee' van FNV. Zij staan niet toe dat er nog iets wordt gewijzigd aan de KLM/FNV-deal (of moeten wij zeggen FNV/KLM-deal?).

Hoe nu verder

Ondanks de 'nee' van FNV zal CNV Vakmensen toch nog een ultieme poging doen om de beschikbare ruimte eerlijker te verdelen over alle KLM Grond-medewerkers. Wij zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Of wij het hernieuwde ultieme integraal KLM-voorstel (KLM/FNV-deal) weer aan onze leden zullen voorleggen, is afhankelijk van het resultaat van het overleg met KLM. Wij zullen dit natuurlijk ook bespreken met onze kaderleden

Vragen/contact

Voor vragen en info kun je vanzelfsprekend terecht bij

Dolf Polders, 06-51602050 of
Michiel Wallaard, 06-20471892

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid