Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

CNV klaar voor stevige cao-onderhandelingen KLM

CNV Vakmensen heeft zijn voorstellen voor een nieuwe cao voor de grondmedewerkers van KLM ingediend bij de directie. Wat CNV wil bereiken in deze nieuwe cao, op basis van jullie uitgebreide inbreng, vind je in deze info.

Hoofdlijnen
Het is bij onderhandelingen, waarbij soms allerlei zijpaden en randzaken belangrijker gemaakt worden dan ze zijn, cruciaal dat je goed de hoofdlijnen bewaakt waarlangs je effectief wil onderhandelen. Als je de voorstellen van CNV Vakmensen doorneemt, kom je daarom uit op slechts drie grote thema's waarbinnen we concrete stappen vooruit willen maken.

Thema 1: Loon en looptijd
Alhoewel je allerlei clichés van stal kan halen over dat geld niet gelukkig maakt, is het fair en rechtvaardig dat je als medewerker meeprofiteert als je bedrijf optimaal winst maakt in dit gunstige economische klimaat. Natuurlijk voorziet de winstdeling daar deels al in. Maar je wil ook stappen zetten in je structurele loon. 

Daarom zetten we in op een looneis van 3,5%. Een eis die we kunnen aanpassen als KLM bereid is om te praten over andere structurele verbeteringen, zoals bijvoorbeeld ploegentoeslagen meenemen als basis voor je vakantiegeld. Of het toekennen van aandelen, waar naar de mening van CNV de grondmedewerker zeker zo veel recht op heeft als de vlieger nu hij jaren de broekriem heeft aangetrokken om het bedrijf weer gezond te maken. Of door het maken van goede afspraken over de thema's die je hieronder vindt.

Thema 2: Gezond naar je pensioen voor jong en oud
CNV ziet dat de huidige cao en het huidige personeelsbeleid van KLM niet volledig aansluiten op de arbeidsmarkt die zich aan het ontvouwen is. De pensioenleeftijd gaat omhoog maar effectieve maatregelen om de instroom van jongeren en het inzetbaar houden van ouderen te bevorderen gaan nog niet ver genoeg. CNV wil een echt generatiepact afsluiten bij KLM. Ook al kost dat op korte termijn geld, het is een lange termijnsinvestering in een gezonde personeelsopbouw.

Ook wil CNV doorgaan met het succes van het scholingsfonds, dat vooral op ons aandringen bij de vorige cao-onderhandeling van start is gegaan. Zodat medewerkers kunnen investeren in zichzelf zonder dat hun leidinggevende daarover meebepaalt. En ja, wij willen de discussie aangaan over hoe nieuwe instroom bij KLM in fysiek zware functies op een verantwoorde manier kan gebeuren. Omdat de leeftijd waarop je met pensioen gaat fors is toegenomen en je dus moet nadenken over hoe je fysiek zware belasting gedurende je loopbaan op een sociale manier organiseert met elkaar.

Thema 3: Een nieuw sociaal contract voor KLM
CNV vindt dat onzekere, kortdurende contracten op een aantal plekken binnen de KLM-organisatie te ver zijn doorgeslagen. En dat is niet alleen ongunstig voor de medewerker zelf, die daardoor geen gedegen carrièrepad meer kan bewandelen en  investeringen die je doet voor de langere termijn (zoals een eigen huis) moet uitstellen.

Het is ook een probleem voor KLM zelf. Omdat er veel tijd weglekt aan nieuwe mensen inwerken, doordat het onderlinge vertrouwen afneemt als je jouw collega's amper kent. En doordat bij eigen medewerkers het gevoel kan ontstaan dat zij in feite ongewenst zijn, omdat KLM een sterfhuisconstructie om hen heen heeft gebouwd.

Deze problemen zijn voor CNV reden met KLM in gesprek te willen over wat voor sociaal verantwoorde personeelssamenstelling we willen de komende jaren én wat daarvoor nodig is. Een discussie die niet alleen gaat over hoeveel vaste en tijdelijke contracten je wil, maar vooral over wat voor sociaal contract je wil voor de bestaande en nieuwe medewerkers bij KLM.

Een sociaal contract is meer dan simpelweg een langdurig contract. Het is een contract dat uitgaat van investeren in mensen. Van een voorspelbare werkweekplaning en een fysieke belasting die past bij je levensfase. Van voldoende contractzekerheid om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen afsluiten.

Dat vraagt analyse, creativiteit en de tijd te nemen om te werken aan praktische oplossingen. Alleen zo kunnen we de balans tussen een basis aan zekerheid op langere termijn, die nodig is om te kunnen investeren in je toekomst én voldoende flexibiliteit om het bedrijf winstgevend te houden, herstellen met elkaar.

Lees onze definitieve voorstellenbrief
Naast deze drie thema's hebben we nog een paar aanvullende voorstellen gedaan, op basis van inbreng vanuit onze leden. Zo hebben we ook voorstellen gedaan om op korte termijn wat irritaties rond het verlofsysteem aan te pakken. En om op lange termijn te kijken of zelfroosteren of de introductie van intekenroosters de vele discussies over roosters en vrije tijd kan beslechten.

Alle voorstellen zijn te vinden op Je Achterban >
Laat ook vooral je vragen of opmerkingen over onze voorstellen daar achter. Ook vind je ze in de digitale versie als bijlage.

Wanneer weet ik meer?
Zoals we in een eerdere info al hebben aangegeven, gaat het misschien nog wel even duren voor er een nieuwe cao ligt. De onderwerpen die we aanstippen zijn te belangrijk om voor snelheid te kiezen in plaats van voor zorgvuldigheid. Maar ook past CNV ervoor om de grondmedewerkers het kind van de rekening te laten zijn, omdat er uit een mogelijk conflict tussen vliegers en KLM allerlei concessies voortvloeien waarbij wij het nakijken hebben. Soms is wachten niet onverstandig in het leven.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info, neem gerust contact met mij op.

Michiel Wallaard
bestuurder CNV Vakmensen
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl
M:06-20471892.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid