Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

CNV houdt situatie Jet Center scherp in de gaten

CNV Vakmensen is op 13 november schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van KLM om het Jet Center te verkopen aan een buitenlandse partij die in Nederland nog niet actief is. In deze info willen we jullie graag meenemen in hoe wij als jullie vakbond ons willen gaan opstellen de komende maanden.

Brief
CNV Vakmensen is op 13 november schriftelijk geïnformeerd door KLM over de voorgenomen verkoop van het Jet Center. Die informatie bevat voor ons echter dezelfde open eindes die bij jullie leven. Het allerbelangrijkste laat zich wat CNV betreft samenvatten rond de term "vergelijkbare arbeidsvoorwaarden". Wat verstaan KLM en de mogelijke overnemende partij hieronder ? Er zijn namelijk (weten we inmiddels uit de discussie die speelt bij jullie collega's in de Business Class Lounges) verschillende smaken qua "vergelijkbare arbeidsvoorwaarden".

Smaak 1
Smaak 1 is dat de overnemende partij al jullie arbeidsvoorwaarden min of meer vergelijkbaar overneemt, zoals de wet ook verplicht. Daarnaast wordt er nog gediscussieerd over arbeidsvoorwaarden die niet verplicht hoeven te worden overgenomen. Bijvoorbeeld de pensioenregeling, de winstdelingsregeling en de IPB-rechten, zaken die niet automatisch geregeld worden via de Wet Overgang Van Onderneming. Via een zogeheten "harmonisatieprotocol" proberen bonden en directie dat vervolgens uit te onderhandelen. Dit is op zich een begaanbare weg voor CNV Vakmensen, als dan ook de arbeidsvoorwaarden van nieuwe collega's die er straks bij komen vergelijkbaar zijn.

Bijvoorbeeld door een eigen cao op te tuigen voor het nieuwe bedrijf met ongeveer dezelfde arbeidsvoorwaarden als nu het geval is. Of door bij medewerkers in hun contract vast te leggen dat de KLM-cao gevolgd wordt. Dus niet, zoals bij jullie collega's in de lounges dreigt, dat ex-KLM'ers straks omgeven worden door veel goedkopere collega's waardoor de werkgever een ongezonde financiële prikkel heeft om ze liever niet te willen behouden, het bestaande personeel.

Smaak 2
Smaak 2 voorziet niet in de vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor nieuwe en bestaande medewerkers na de overname. Maar garandeert slechts de vergelijkbare arbeidsvoorwaarden op basis van overgang van onderneming voor het bestaande personeel. Met eventueel een aanvulling voor de bestaande medewerkers zodat ook op hun pensioen- en IPB-rechten gelet is. In dit scenario kiest de overnemende partij bewust voor mindere arbeidsvoorwaarden als er nieuwe medewerkers worden aangenomen en dus voor een sterfhuisconstructie als het gaat om de bestaande populatie.

CNV Vakmensen ziet hier minder in dan in Smaak 1 en als dit al gebeurt, dan zouden we ook, net als bij de Lounges, kunnen pleiten voor, al dan niet tijdelijke, detachering als een extra veiligheidsklep, waardoor iedereen zijn KLM-contract behoudt. Dit lijkt misschien een aantrekkelijk scenario omdat er dan zo min mogelijk verandert, maar let wel op. Als de overnemende partij sterker blijkt te zijn dan KLM (qua groeipotentieel) en de arbeidsvoorwaarden in de breedte op peil houdt hoef je niet persé slechter te worden van een overname en dan is detacheren juist niet het beste idee.

Nog niet zo ver
We zijn echter nog niet op dat punt aanbeland. Eerst gaat de OR adviseren aan KLM over of deze uitbesteding überhaupt een slim idee is. Er is dus ook nog een kans dat de verkoop (door een negatief advies van de OR dat wordt opgevolgd door de bedrijfsleiding of door veranderende inzichten bij de kopende partij) niet doorgaat. Al moeten wij ons altijd voorbereiden op de toekomst.Daarom hebben collega's van jullie die CNV-lid zijn inmiddels al op beide locaties geïnventariseerd welke vragen er spelen. Zodat het CNV daar zowel in contacten met de medezeggenschap als via gesprekken met werkgever mee aan de slag kan. Dank daarvoor!

Voor ons is daarbij belangrijk dat ook al spelen er ook conflicten elders binnen KLM die aandacht vragen, zoals de situatie rond de Lounges, die omdat dat ook gaat over hoe je een uitbesteding organiseert ook voor jullie van belang is, we onze invloed maximaliseren. En dus zowel met de OR als met KLM en jullie eventuele toekomstige werkgever in gesprek gaan om een eventuele overgang zo personeelsvriendelijk te laten verlopen. Wij zijn daarbij niet geinteresseerd in politieke spelletjes, de belangen van de medewerkers van het Jet Center staan voorop. Maar wij zijn ook voor een zorgvuldig proces. Wij koersen daarom op helderheid voor de medewerkers in uiterlijk het eerste kwartaal van 2018. Zodra we meer kunnen vertellen over de richting die de zaak opgaat, zullen we ook de locaties langsgaan om ledenvergaderingen te houden en samen de koers te bepalen.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kan je vanzelfsprekend terecht bij je bestuurder Michiel Wallaard via 0620471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ook kan je ze delen met je collega's Arnold Rijlaarsdam (Amsterdam) en Marco Zellmann (Rotterdam), met wie CNV de komende tijd volop contact zal onderhouden.

En dan nog dit
Het is van cruciaal belang dat iedere collega zich de komende maanden organiseert bij een vakbond, bij voorkeur natuurlijk het CNV, om gezamenlijk je arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk in stand te houden, nu en in de toekomst. Ben je nog geen lid, wordt dat dan gauw op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden zodat je recht hebt op rechtsbijstand de komende maanden en je ook maximaal mee kan beslissen over je toekomst!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid