Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Aanbod verkoop KLM Jet Center is onvoldoende

Het aanbod dat aan werknemers is gedaan over de verkoop van het Jet Center is onvoldoende voor de werknemers. Door de bonden is een brief gestuurd naar de KLM waarin dat ook duidelijk is gesteld. Bonden willen overleg over een betere regeling.

Ledenbijeenkomsten

Op 23 maart 2018 zijn in Rotterdam en op Schiphol ledenbijeenkomsten gehouden door CNV, FNV en VKP. De leden vinden het aanbod van de beoogde koper van KLM Jet Center volstrekt onvoldoende. Afgesproken is dat dit in een brief aan de KLM zal worden meegedeeld. Die brief is aan KLM gestuurd.

Pensioen

De huidige pensioenregeling willen we behouden. Dat is trouwens ook een wettelijke verplichting. Het geeft duidelijkheid aan alle werknemers, het voorkomt pensioenbreuk en er hoeft geen compensatie plaats te vinden vanwege de overgang naar een regeling waarbij het risico volledig bij de werknemer ligt.

Sociaal vangnet

De toezeggingen van KLM zijn volstrekt onvoldoende. Wij willen gedurende 5 jaar de positie van interne kandidaat bij vacatures binnen de KLM. En omdat overnames altijd gevolgd worden door een reorganisatie willen we ook voor een periode van 5 jaar dat de afspraken van het mobiliteitsprotocol van toepassing zijn op de werknemers van KLM Jet Center.

IPB

Wij willen dat de IPB regeling voor alle werknemers van toepassing is. Maar een paar werknemers voldoen niet aan de door KLM gestelde criterium en daardoor ontstaat een onbillijke situatie.

Winstdelingsregeling

De werknemers van KLM Jet Center moeten over 2018 meedelen in de winst over de periode dat het bedrijf nog niet verkocht is.

Cao

De KLM cao blijft van toepassing tot aan de datum van verkoop van de onderneming.

PVT

Wij willen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

Vertrekbonus

Juist vanwege het rot gevoel en omdat werknemers na de verkoop niet meer onder een cao vallen moet KLM een vertrekbonus betalen aan alle werknemers van KLM Jet Center.

Overleg met de OR van KLM

Er is vanuit KLM Jet Center overleg geweest met de OR van de KLM. De Groepscommissie 65 heeft een negatief pre-advies uitgebracht. De fracties van VNV en VNC wilden direct een negatief aan de directie KLM afgeven.
De OR heeft nog geen advies uitgebracht aan de directie van KLM en gaat dat ook nog niet doen om zodoende ruimte te houden voor KLM en de vakbonden om tot een goede regeling te komen.

Het wachten is nu op een reactie van KLM op onze brief.

Tjitze van Rijssel
onderhandelaar CNV Vakmensen
E: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid