Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

Nog niets verder!

In het overleg van 25 juni jl. deed KLM het volgende voorstel.

De KLM was bereid om akkoord te gaan met het verplaatsen van het cao-overleg naar september, maar dan moesten de vakbonden bereid zijn om een intentieverklaring te tekenen.

Intentieverklaring

In deze intentieverklaring zou dan komen te staan dat de vakbonden:

  1. zich bewust zijn van de situatie die het noodzakelijk maakt dat er iets moet gebeuren;
  2. de bezuinigingsoperatie moet leiden tot een operating income van 700 miljoen euro;
  3. de arbeidskosten hierbij een significante rol spelen.

Het wil niet zeggen dat er vóór de zomer een deal zou moeten zijn, maar de KLM moet er op kunnen vertrouwen dat de vakbonden meewerken aan de bezuinigen.

CNV Burgerluchtvaart is zich zeer bewust van de situatie waar de KLM (en de andere luchtvaart maatschappijen) zich bevindt. Wij lopen niet wegvoor onze verantwoordelijkheid.
Maar of de bezuinigingsoperatie volgens de lijnen moet die de KLM heeft voorgesteld dat weten wij nu nog niet. Daar hebben wij de input van onze leden bij nodig.

Drie jaar

CNV Burgerluchtvaart is ook van mening dat, als er ingeleverd moet worden op arbeidsvoorwaarden, 3 jaar te lang is. Als wij door een zure appel moeten heen bijten moet dit maar zo snel mogelijk. 3 Jaar de nullijn met daarbij ook nog alle bezuinigingsmaatregelen van de overheid is niet iets waar wij mee kunnen instemmen.
Daarbij komt ook nog dat, als er ingeleverd gaat worden en het straks weer beter gaat, er weer iets terug moet komen naar de medewerkers. Voor wat hoort wat!

Hoe verder

Aan het einde van het overleg heeft de KLM gezegd dat zij geen vertrouwen heeft in de vakbonden “dat zij de noodzakelijke bezuinigingsoperatie gaan ondersteunen.” Het gemis aan vertrouwen is ook ontstaan omdat sommige vakbonden hebben geschreven dat zij niet bereid zijn om structureel arbeidsvoorwaarden in te leveren.

September

De KLM verwacht uiterlijk 24 augustus eventueel alternatieve bezuinigingsvoorstellen van de vakbonden. Het overleg zal verder worden voortgezet op 3 en 4 september.

Wat er tussen nu en 3 september gaat gebeuren weten we niet. De KLM heeft aan het einde van het overleg gezegd: Wij zien elkaar in september. Wij nemen verder onze eigen verantwoordelijkheid en u ziet wel hoe dat eruit ziet!

Na het overleg op 3 en 4 september informeren wij u natuurlijk weer. Heeft u informatie voor ons waarvan u denkt dat het nuttig is voor ons om te weten, mailt u mij dan.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen/lezen wij die graag.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid