Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM: New Phase of the Group

Woensdag 18 december kwam De Telegraaf met het bericht dat Air France en KLM versneld in elkaar worden geschoven om een einde te maken aan, voornamelijk, de Franse verliezen. Begin 2014 zou Air France KLM volledig opslokken. Is dit nu waar of niet waar?

Is dit nu waar of niet waar?

Volgens De Telegraaf zou er een nieuwe holding komen waar in eerste instantie ca. 7.500 mensen zouden komen te werken, waarvan 2.300 vanuit de KLM. De advies aanvragen daarvoor zouden bij de ondernemingsraden liggen. Nu hebben we ooit met de KLM afgesproken dat als we iets nieuws over KLM/Air France via de krant zouden lezen/horen, terwijl we nog niets hebben gehoord van de directie van KLM zelf, dit nieuws niet waar zou zijn. Omdat ook binnen de KLM geruchten rond gingen, hebben we de directie van de KLM verzocht om duidelijkheid te geven. Deze duidelijkheid hebben we op maandag 13 januari gekregen. Bij het overleg waren aanwezig de heren Eurlings, Kooijman, Slagt en Stienen.

Hoe zit het nu echt?

April 2013 zijn we door de directie geïnformeerd over een nieuwe wijze van aansturing. Een verandering van 'double hat' naar 'single hat'. In de top van AF/KL waren er managers die niet alleen een Nederlandse afdeling aanstuurde, maar ook een Franse afdeling (double hat). Maar dit komt andersom ook voor. Het probleem wat hierbij ontstond was dat er bij de medewerkers van Air France de indruk zou kunnen ontstaan dat de Nederlandse manager veranderingen bij Air France doorvoerde omdat dit gunstiger was voor de KLM. Omdat er nu een manager alleen maar verantwoordelijk is voor 1 afdeling (single hat) werd dit probleem opgelost.

Aangepaste adviesaanvraag

Voor deze organisatie wijziging waren de diverse adviesaanvragen naar de ondernemingsraden (AF en KLM) gestuurd. Rond de zomer heeft de directie van AF/KL nog een aanpassing in deze organisatie wijziging doorgevoerd. Deze aanpassing veroorzaakte de 'onduidelijkheid / onrust'. De ondernemingsraden (AF en KLM) hebben aangepaste adviesaanvragen ontvangen en uit een grove telling kwamen de aantallen van 2.300 en 7.500 naar voren. Volgens de directie gaat het niet om een grote inhoudelijke wijziging. De wijzing houdt in dat er meer duidelijkheid komt in de wijze van aansturing van de gezamenlijke domeinen. Wanneer wordt iets functioneel aangestuurd en wanneer hiërarchisch? In principe worden de gezamenlijke domeinen functioneel gestuurd door de groep, tenzij er goede reden is op basis van logica of efficiëntie, hiërarchische sturing toe te passen. Op zich is deze wijze van aansturing niets nieuws, maar binnen een organisatie als AF/KL vraagt deze meer structuur. Deze aanpassing van de organisatie ligt vast in aangepaste adviesaanvragen. Er is dus helemaal geen sprake van een opslokking van KLM door Air France. Er gaan geen extra mensen naar Parijs (naar een nieuwe holding). Maar waar komen dan die aantallen vandaan? Dat zijn de mensen die te maken krijgen met een andere vorm van aansturing, maar ze blijven het zelfde doen vanuit dezelfde werkplek.

Hoe nu verder?

Wij verwachten met deze nieuwsbrief meer duidelijkheid te hebben gegeven. Aan het begin van het overleg heeft de heer Eurlings aangegeven dat er misschien de afgelopen tijd te weinig met vakbonden is gecommuniceerd, maar dat hij dat de komende tijd, wanneer er weer iets nieuws te vermelden is, dit zeker zou doen. Ook heeft de heer Eurlings ons verzekerd dat deze nieuwe wijze van aansturing geen gevolgen zal hebben voor de mensen en de werkgelegenheid. Natuurlijk zullen we dit kritisch blijven volgen, dat mogen de leden ook van ons verwachten.

Wanneer er weer iets nieuws is te melden , dan hoor je dat van ons.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Paul Habets – kaderlid
Dolf Polders – bestuurder CNV Burgerluchtvaart
023 5684670
d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid