Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Jaarcijfers – positief maar niet goed genoeg

Donderdag 19 februari jl heeft KLM de jaarcijfers van AFKL en van KLM bekend gemaakt. Op vrijdag 20 februari zijn de vakbonden en de OR door KLM geïnformeerd over KLM jaarcijfers. De cijfers over 2014 waren positief maar toch is dat niet goed genoeg.

Discussie met Air France
Voordat de jaarcijfers werden gepresenteerd stond de heer Elbers nog even stil bij de discussie met Air France over de kasgelden en over een verdere integratie.
De discussie over de cash ging vooral om de herfinanciering. De discussie over de integratie ging over verdere samenvoeging van werkzaamheden.
Beide discussies zijn uiteindelijk met een eenduidig beeld afgesloten.

Jaarcijfers 2014 – een gemengd beeld
2014 is dan wel positief afgesloten, maar zoals gezegd niet positief genoeg. Het operationele bedrijfsresultaat (het resultaat voordat er rente van leningen en belasting afgaat) was nog maar iets meer dan de helft van 2013 – 175 miljoen euro.
Dit komt vooral door de grote schommelingen buiten de KLM, zoals:

  • De olie prijs die is gezakt, maar waarvan het effect deels teniet gedaan wordt door de sterke dollar.
  • De valutakoers. Eerst een sterke euro, maar nu weer een sterke dollar.
  • Passage – druk op de prijzen. Voor het eerst sinds jaren is men uitgekomen op negatieve inkomsten per eenheid. De kosten per eenheid stegen iets.

Vooral het 4e kwartaal van 2014 was erg slecht. De eerste maand van 2015 is ook al niet veel beter. Wel is de totale schuld iets afgebouwd, maar niet zoveel als men had willen bereiken op basis van Transform 2015.

Verbeteringen bij KLM blijven achter bij de verbetering van AF
Dat KLM het slecht heeft gedaan over 2014 is vooral te merken wanneer je de cijfers van KLM vergelijkt met die van AF. Wanneer de piloten staking er niet was geweest had AF een positief resultaat kunnen laten zien. De verbeteringen die AF doorvoert zijn inmiddels veel groter dan die van KLM. Er is 3 jaar achtereen wel een productiviteitsverbetering bereikt, in totaal 7,8%, maar die over 2014 was maar 1,1%. Dat is te laag.

KLM moet meer investeren
Wil KLM de slag met de andere luchtvaartmaatschappijen winnen, dan moet KLM meer investeren. In 2014 zijn de investeringen achter gebleven omdat er te weinig inkomsten waren. Denk daarbij maar aan de eigen huishoudportemonnee. Wanneer je geen spaargeld hebt en je houdt geen geld over van je inkomen, hoe kan je dan een nieuwe wasmachine kopen?
Dat is dan ook in het klein het probleem van KLM. De Raad van Commissarissen heeft gezegd: “Er moet eerst worden bespaard voordat er kan worden geïnvesteerd”.
Alle besparingen komen direct weer ten goede van het bedrijf door middel van investeringen.
Zo zijn er 22 “747’s” en de Fokker 70’s die moeten worden vervangen. Daarvoor is geld nodig.

Operationele cashstroom
Niet investeren betekent geen nieuwe vliegtuigen, geen update van je bestaande vloot, geen nieuwe software etc. Je komt dan in een krimpscenario terecht, zoals eerder is gebeurd bij bijvoorbeeld Sabena.
Er moet een operationele cashstroom zijn die het mogelijk maakt om jaarlijks te investeren. Banken willen ook niet zomaar meer investeren. Die willen eerst resultaten zien.
Daarom zijn de bezuinigingen dringend noodzakelijk.

Standpunt CNV Vakmensen
Wanneer je binnen KLM luistert naar de medewerkers dan hoor je allerlei standpunten en meningen. Die variëren van “de KLM is bijna failliet” tot “ze willen alleen meer geld binnen halen om de aandeelhouders te spekken”.
Het gaat zeker niet om meer geld aan de aandeelhouders te geven. Maar wat dan? Volgens CNV Vakmensen is de situatie van KLM zeker niet rooskleurig en zal er iets moeten worden gedaan. Wat? Dat is iets waarvoor de directie is aangenomen om die besluiten te nemen. CNV Vakmensen zal hierbij zeer kritisch zijn en daarbij het belang van de medewerkers goed in het oog houden. Maar het belang van de medewerker is ook het behoud van werkgelegenheid. Daarom voert CNV Vakmensen, met een openhouding, de discussie met de KLM over het doorvoeren van de gewenste besparingen en verhoging van de productiviteit.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Willem Aveling – kaderlid
Paul Habets – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Tel.: 023 5684 670
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid