Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond – Extern overleg november 2013

Deze maand hebben we niet alleen een extern overleg gehad, maar ook een presentatie van de kwartaalcijfers, dit was op 1 november. Op donderdag 14 november hebben we het extern grondoverleg gehad.

Er stonden deze keer weinig zaken op de agenda, nl: Verslag; MSG variabele beloning; Toekomst bestendige pensioenregeling (vervolg).

Presentatie Kwartaal cijfers
Bij deze presentatie zijn naast de “standaard” KLM HRM-vertegenwoordiging ook
Camiel Eurlings en Pieter Elbers aanwezig. Inhoudelijke vragen worden door hen beantwoord. De resultaten vielen goed, deze lagen in de lijn van wat analisten verwacht hadden. Jammer dat de olieprijs en hoge koers van de euro de resultaten drukken. Maar het gaat de goede kant op. De unit cost reductie verloopt goed. Al 6 kwartalen verbetert het resultaat, maar het gaat eigenlijk te langzaam. Wat gaat niet goed? Medium haul (bij AF) en Cargo.

Volgens Camiel Eurlings is het een spannende tijd. KLM is op de goede weg. Maar we zijn er nog niet. KLM moet doen wat zij heeft beloofd (Transform 2015). In Transform 2015 was de planning voor 2014 dat er een winst van ca. 600 miljoen zou moeten zijn. Maar dat halen we nog niet. KLM wil graag het 100-jarig (oktober 2019) bestaan groots vieren, maar om dat te bereiken is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd moet kunnen worden. Daarvoor is een winst van ca. 700 miljoen per jaar nodig. Wat betreft Alitalia bevestigt Camiel Eurlings nogmaals dat AF/KL niet van plan is om daar zomaar geld in te investeren. Wij vragen aan onze medewerkers grote offers (Transform 2015) en dan kunnen wij daar niet zomaar veel geld in stoppen.

Periodiek extern grond overleg

Overleg op 24 oktober

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief hebben we op 24 oktober een extra grondoverleg gehad. Dit was een soort “technische sessie” over verlofmanagement. Tijdens de overleggen over de vernieuwingsagenda (in 2011/2012) hebben we het voor het laatst gehad over het verlofmanagement. KLM wilde toen proberen om meer eenheid in alle verschillende vormen van verlof te brengen. Daarbij is er ook verschil van inzicht hoe je omgaat met

EVD-dagen. Wat doe je met EVD-dagen die aan het einde van het jaar overblijven, doordat iemand ziek is geworden in die periode? Hoe ga je verder om met compensatiedagen in verband met het werken op feestdagen? Wie bepaalt wanneer je deze mag opnemen?

Zoals vermeld aan het begin van dit stuk was dit een “technische sessie”. Hierbij zijn alleen standpunten/inzichten uitgewisseld. Dit onderwerp komt weer terug.

Overleg op 14 november

AOW-gat: Voor medewerkers die “verplicht” met 63 jaar met pensioen moesten en nu te maken krijgen met een AOW-gat (vanwege het later ingaan van hun AOW terwijl het overbruggings-pensioen stopt) en die niet in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling vanuit de overheid, kunnen die periode weer komen werken voor de KLM. Of op het hoofdkantoor of voor de douane. De ex-medewerkers die daarvoor in aanmerking komen krijgen een brief vanuit het pensioenfonds.

Wanneer je in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling vanuit de overheid kun je deze ca. ½ jaar voor de officiële AOW-datum aanvragen.

MSG Variabele collectieve deel:

Voor de MSG-medewerkers was voor 2013 afgesproken dat deze collectief waren geklikt en dat je zelf moest aangeven wanneer je dat niet wilde. 60,3 procent van de MSG-medewerkers heeft ontklikt, dus heeft gekozen voor een variabele beloning. Dit is meer dan wij hadden verwacht. KLM heeft voor het MSG Variabele collectieve deel vanaf 2014 een voorstel gedaan. Dit voorstel gaan vakbonden eerst met hun leden in de MSG populatie bespreken. CNV Vakmensen gaat dit doen op 12 december ’s middags. Een uitnodiging daarvoor komt nog.

Altea problematiek
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er dan toch een datum geprikt voor een bezoek op de vloer om met medewerkers te praten over Altea. Welke problemen komen ze tegen en welke problemen hebben ze ervaren. Dit bezoek zal plaatsvinden op 29 november in de ochtend.. Ik hoop dan veel leden te kunnen spreken.

Toekomst bestendige pensioenregeling
Het middagdeel van het overleg is gebruikt om verder te praten over een toekomst bestendige pensioenregeling. Er is eerst herhaald wat we tot nu toe met elkaar hebben besproken. Daarna heeft KLM hun visie op een toekomstige pensioenregeling gegeven. We zitten nu nog niet in de onderhandelingsfase omdat we nog steeds niet weten wat de regering wil met de nieuwe pensioenregeling. Op 29 november praten we verder.

Laat duidelijk zijn, wanneer we concreet gaan worden zullen we de leden daarbij betrekken. Ik onderhandel namelijk namens de leden, jij dus. De leden moeten dus altijd inspraak hebben en hebben altijd het laatste woord. Hoe we dat gaan organiseren laat ik tegen die tijd aan jullie weten.

Volgend overleg
Zoals al gemeld hebben we op de 29ste een bezoek op de vloer in verband met Altea en hebben we ’s middags weer overleg over een toekomst bestendige pensioenregeling. Het volgende regulieroverleg is gepland op 12 december. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik deze graag.

 

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid