Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond Extern overleg januari/februari 2014

Op woensdag 22 januari en donderdag 13 februari hebben wij het gebruikelijke grondoverleg gehad. Omdat de agenda op de 22ste erg kort was en het onderwerp 'Variabele Beloning – collectieve MSG-deel' op het overleg van de 13e terug zou komen hebben wij daar 1 verslag van gemaakt.

Compensatie AOW-gat

De VHKP wil graag weten wanneer er meer duidelijkheid komt voor de compensatie van het AOW-gat. Door de leden worden vragen gesteld waarom de grondmedewerkers wel terug moeten komen om gecompenseerd te worden terwijl dit voor de andere groepen niet hoeft.

Variabele Beloning – collectieve MSG-deel

In november heeft KLM een voorstel gedaan voor de nieuwe systematiek voor de variabele beloning – collectieve MSG-deel. In het kort stelt KLM voor om er een Winstafhankelijke Variabel Inkomen van te maken (WVI). De grondslag voor deze WVI is gelijk aan die van de Winstafhankelijke Variabele Beloning en is gebaseerd op het Operating Margin (OM) –Operationele marge = Bedrijfsresultaat in procenten van de netto-omzet. Het is een soort van winstmarge.
De WVI stijgt lineair van 0 tot 4%, met een maximum OM van 8,5%. Daarboven blijft de WVI 4%. Bij een OM van 0% vindt er geen uitkering plaats.

Vakbonden zijn het niet helemaal eens met het voorstel van KLM. KLM heeft het voorstel vergelijken met het oude systeem over het gemiddelde van de afgelopen 6 jaar, terwijl vakbonden vinden dat dit berekend moet worden over het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (vanaf introductie van het MSG-systeem).

Omdat we niet uit deze discussie komen, wordt er door KLM voorgesteld dat mensen zelf maar moeten besluiten:

  • Bij de introductie van het nieuwe systeem mogen de medewerkers kiezen om te ontklikken of te klikken (of een vaste uitkering van 2% of een variabele).
  • Jaarlijks kan men besluiten om te ontklikken. Maar eenmaal ontklikt blijft ontklikt.
  • Nieuwe mensen die in het MSG-domein komen (interne doorstroming of externe instroom) krijgen geen keuze.

Vakbonden zijn het daar niet mee eens, iedereen moet kunnen klikken of ontklikken. Ook nieuwe medewerkers in het MSG-domein. KLM is het daar niet mee eens. Daarom wordt dit onderwerp voorlopig opgeschort.

Lengte Super Vroege diensten

Door een discussie over roosters heeft het externe overleg een vraag gekregen over de lengte van Super Vroege diensten. Zijn dit diensten van 8 uur die worden ingekort met een Extra Rust (ER) uur tot een dienst van 7 uur of is het een dienst van 7 uur?

Volgens partijen in het externe overleg is een Super Vroege dienst altijd een dienst van 8 uur die door ER wordt ingekort tot een dienst van 7 uur.
In de cao (bijlage 3D – III – b3) staat dat het inkorten van een dienst (dus ook de super vroege dienst) ten laste moet worden gebracht van het saldo ER tot ten hoogste 32 uur per kalenderjaar.

Rondvraag

Verklaring van geen bezwaar (VGB)

De VGB blijft vragen oproepen. Wanneer er niets veranderd is en je hebt dezelfde functie op dezelfde werkplek maar je Schiphol-pas is verlopen, moet je dan weer een nieuwe VGB aanvragen? Heel vaak vindt men dat dit wel moet, maar volgens de AIVD – "Veelgestelde vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart – vraag 10. Hoe lang is mijn Verklaring van Geen Bezwaar geldig?" is het antwoord: "Zolang u in dezelfde vertrouwensfunctie en bij dezelfde werkgever werkzaam bent en de VGB niet is ingetrokken, blijft de Verklaring van Geen Bezwaar geldig."

KLM komt hierop terug.

Mogelijke problemen rond de komende Nucleaire top

De Nuclear Security Summit 2014 (NSS) gaat veel problemen voor het verkeer geven, vooral maandag 24 en dinsdag 25 maart worden mensen aangeraden om niet naar dit deel van de Randstad te komen. Maar hoe moet dat nu als je dan gewoon moet werken? KLM stelt dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is om op tijd op zijn of haar werk te komen. Wanneer het mogelijk is om thuis te werken of om vrij te nemen wordt dit zoveel mogelijk ondersteund, maar de operatie moet door gaan.

KLM zal medewerkers via allerlei middelen proberen goed te blijven informeren.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid