Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond -€“ Reactie KLM op Airside-perikelen

Op 5 april is er een open brief naar de heer Den Heijer, Hoofd Groundservices, gestuurd. Dit omdat de werkdruk binnen Passenger Services te hoog is. Op 25 april hebben wij van de heer J.W.L. de Jong (Hoofd Personeel & Organisatie) daarop een reactie ontvangen.

Hieronder kun je de reactie van de heer De Jong lezen. Ik kan mij voorstellen dat deze reactie veel vragen of reacties oproepen. Daarom stel ik voor om een bijeenkomst te beleggen waarbij de leden van CNV Vakmensen werkzaam binnen Passenger Services (maar ook andere Passenger Services medewerkers(sters)) kunnen vertellen wat zij vinden van de antwoorden die wij ontvangen hebben. Een datum voor deze bijeenkomst heb ik nog niet vastgelegd, maar zal ik afstemmen met enkele leden werkzaam bij Passenger Services. 

Wil je eerder iets inbrengen dan kan dit natuurlijk altijd. Elke input is welkom. 

Dolf Polders
Bestuurder Burgerluchtvaart
d.polders@cnvvakmensen.nl / 0235684670

Reactie van hoofd Groundservices KLM

 1. Afhandelings- en looptijdnormen zoals geborgd in Chip worden niet nageleefd. Dit door te weinig personeel aan de gate. Personeel te laat. Niet respecteren van de looptijden tussen twee taken.
  De signalen rondom hogere werkdruk zijn ons bekend. Dit houdt met name verband met de nieuwe normen die in 2012 zijn vastgesteld. Met betrekking tot de looptijden worden de data in Chip onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zullen indien noodzakelijk aanpassingen worden aangebracht.
 2. Delta Air Lines trainingen "Service from the Hart' waarin ook plots een etenspauze valt.
  Deelname aan “Service from the Heart” vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Medewerkers worden vooraf geïnformeerd dat hun pauze in de duur van de training valt. Vanuit Delta wordt er zorg gedragen voor de lunch.
 3. Lounges hebben op diverse tijden teveel passagiers en te weinig personeel. Kan gevaarlijk zijn bij bijvoorbeeld brand.
  Wij herkennen het beeld van een groeiend aantal passagiers in de Lounges op de piekmomenten. Recentelijk zijn wij een nieuw veiligheidsonderzoek gestart. Dit onderzoek is momenteel nog niet afgerond. Afhankelijk van de uitkomst zullen indien noodzakelijk maatregelen worden genomen.
 4. De geplande Altéa-training in de zomer (top drukte).
  In de periode juni tot en met september 2013 worden de medewerkers van Passenger Services getraind in het werken met Altéa DC. Het is belangrijk dat dit zo kort mogelijk voor de implementatiedatum van 1 oktober 2013 plaatsvindt omdat enerzijds de medewerkers dan op de actuele versie van Altéa worden getraind en anderzijds dat zij dan zo kort mogelijk voor de implementatiedatum getraind zullen worden. In de personeelsplanning wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

  In het algemeen merken wij op dat de toegenomen werkdruk mede het gevolg is van ingevoerde en nog in te voeren veranderingen. Met speciale sessies tussen leidinggevende en medewerkers informeren wij onze medewerkers hierover zo goed mogelijk.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid