Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond - Keuze eindejaarsuitkering

In het cao-onderhandelingsresultaat staat het volgende over de eindejaarsuitkering:

Eindejaarsuitkering Vliegers, Cabine & Grond (A&T) Vanaf 1 januari 2013 vervalt het variabele deel van de eindejaarsuitkering voor iedere huidige en nieuw aan te nemen werknemer. Vanaf dan geldt de vaste eindejaarsuitkering van totaal 8,33% voor alle werknemers. I.o.m. werknemersorganisaties van grond en cabine wordt nog onderzocht of medewerkers de bestaande keuzemogelijkheid tot het behouden van de variabilisering.  Winstafhankelijke variabele beloning MSG
Onderzocht zal worden op welke wijze deze regeling toegepast zal worden voor de MSG populatie. 

Zit je in een A&T schaal, lees dan hieronder verder. Zit je in een MSG schaal lees verder op de achterzijde.

A&T
Zoals je hierboven hebt gelezen, moet er een besluit genomen worden voor de medewerkers die in de A&T schaal zitten of zij een deel flexibel (0 t/m 8%) houden en een deel vast (4,33%) of dat alles vast wordt, namelijk een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Op dit moment kennen we verschillende situaties, te weten 0 t/m 8% flex + 4,33% vast of 8,33% vast. In het verleden konden medewerkers kiezen. Tegenwoordig kunnen de nieuwe medewerkers geen keuze maken. Voor hen geldt 0 t/m 8% flex en 4,33% vast.
Tijdens het laatste overleg heeft de KLM aan ons gevraagd wat onze keuze was. Maar het is niet onze keuze, het is de keuze van onze leden. Daarom willen wij graag een kleine enquête houden. Waar bent u voor? 
 1. A.      Voor iedereen - 0 t/m 8% flexibel (uitbetalingsmoment in april) + 4,33% vast
           (uitbetaling in december).
 2. B.      Voor iedereen - 8,33% vast (uitbetaling in december).
 3. C.      Keuze per medewerker (die kan dan zelf kiezen voor A of B). 
Wij verzoeken je om je keuze aan ons te mailen, vóór uiterlijk 22 februari. Je kunt de mail sturen aan s.bonam@cnvvakmensen.nl Graag met je naam en woonplaats, onder vermelding van “Keuze eindejaarsuitkering A&T”. Je inbreng is nu erg belangrijk, dus neem even de moeite om ons te mailen. De variant waar een meerderheid van de leden voor kiest, brengen wij dan in tijdens het gezamenlijke grond overleg met de KLM. Alvast hartelijk bedankt.  Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl MSG
Om een oplossing te vinden voor de MSG schaal is niet eenvoudig. Het is dan ook niet mogelijk om een enquête te houden zoals voor de medewerkers die in een MSG schaal zitten. Zoals je weet is de eindejaarsuitkering voor de MSG medewerkers te verdelen in twee systemen, voor de MSG schalen 1 t/m 3 en voor de MSG schalen 4 t/m 6. 

 

Variabel KLM deel

Variabel divisie deel

Variabel individueel deel

MSG 1 t/m 3

0 t/m 4 %

 

0 – 8 %

MSG 4 t/m 6

0 t/m 4 %

0 t/m 4 %

0 – 8 %

De KLM heeft voorgesteld om de huidige systematiek te handhaven, maar daar zijn wij het niet mee eens. Maar net als bij de A&T schalen, beslissen wij dat niet, maar beslissen de leden dat. Daarom nodigen wij de leden, die zitten in een MSG schaal, uit voor een ledenraadpleging en wel op: Donderdag 21 februari – 14.00 uur – op het regiokantoor van CNV Vakmensen (Opaallaan1190 te Hoofddorp). Wij rekenen op een grote opkomst, je inbreng is nu erg belangrijk. Dus graag tot 21 februari – 14.00 uur. Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid