Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond - Extern overleg juni 2013

Zoals elke maand is er weer een extern grondoverleg geweest, nu op donderdag

13 juni. Ook deze keer was het een korte agenda. Naast de gebruikelijke onderwerpen (mededelingen, verslag en rondvraag) hebben we het gehad over de Variabele Beloning – collectieve MSG deel.Mededelingen
De KLM heeft met de Luchthaven Schiphol, de Gemeente Amsterdam en het Schiphol College een samenwerkingsverband afgesloten om mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” aan het werk te helpen. Omdat er nog steeds veel energie wordt gestopt in het “de familie bij elkaar houden” zal het in eerste instantie gaan om het vervangen van uitzendkrachten.

De KLM benadrukt nogmaals dat het verspreiden van ongewenste informatie niet mag via de KLM-infrastructuur. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mails vanuit vakbonden die naar KLM-medewerkers worden verstuurd, terwijl de medewerker geen lid is van deze vakbond(en). De nieuwe website van De Unie, die heel veel leek op de website van de KLM, wordt aangepast.

Er is onduidelijkheid over EDV-dagen die niet opgenomen zijn in verband met ziekte van de medewerker. Wat gebeurt er na de ziekteperiode? Op sommige afdelingen zegt men dat deze dan vervallen zijn. Dit is volgens CNV Vakmensen niet juist. De KLM zal dit nagaan en bij een volgend overleg hierop terugkomen.

Variabele Beloning – collectieve MSG deel
Tijdens de cao-onderhandelingen zijn er afspraken gemaakt over een winstdelingsregeling, welke “on top off” de huidige systematiek komt en over de variabele beloning.
Zo zijn er al afspraken gemaakt voor het A&T-deel. Vastklikken op 4 procent voor iedereen, geen keuze mogelijkheid. Maar voor het MSG deel moeten we nog een keuze maken.
Het MSG deel is onderverdeeld in twee of 3 verschillende regelingen.

Voor MSG 1 t/m 3
Variabel KLM deel: 0 t/m 4 procent
Variabel individueel deel: 0 t/m 8 procent

Voor MSG 4 t/m 6
Variabel KLM deel:  0 t/m 4 procent
Variabel individueel deel: 0 t/m 8 procent
Variabel divisie deel: 0 t/m 4 procent

De KLM is van mening dat we alleen praten over het Variabel KLM deel. CNV Vakmensen is van mening dat over alle regelingen gesproken moet worden.
De KLM erkent dat het Variabele Budgetsysteem nadelen heeft. Het is soms niet uit te leggen dat als het KLM-resultaat slecht is, maar het valt binnen het geplande budget, er toch uitgekeerd wordt. Of andersom.
De voorkeur van de KLM gaat uit naar iets gekoppeld aan een winstgerelateerd systeem. Maar omdat we nu al bijna halverwege het jaar zitten, stelt de KLM voor om een keuze te maken tussen of de oude regeling voor 2013 nog te handhaven of Variabele KLM deel vast te klikken op 2 procent.
CNV vakmensen is een voorstander van het vastklikken maar alleen onder de voorwaarden dat we na de zomervakantie gaan praten over alle MSG-targetregelingen waarbij alles bespreekbaar moet zijn. De KLM zal tijdens het extern overleg in juni komen met voorstellen hoe zij denken dat het nieuwe systeem er uit zou kunnen zien.

Rondvraag
• Bij Passenger Services zijn er afspraken gemaakt dat men alleen nog maar minmaal 3 uur aaneengesloten verlof kan opnemen. Volgens CNV Vakmensen kan dit niet, is strijdig met de cao. Voor de KLM is dit punt onbekend en zij zullen dit nagaan.
• Binnen E&M zijn afspraken gemaakt over de CL-dagen. Daarbij is afgesproken dat
24 dagen worden gezien als compensatie voor de feestdagen. De overig CL-dagen kan de afdeling dan inplannen om leegloop op te vangen. Waar komt dit aantal (24) vandaan?
• Er zijn signalen dat ex-GWK’ers worden ingezet op de “buiten stations”. Hoe kan dit terwijl er bij E&M overcapaciteit is? De KLM kent dit signaal niet en wil graag meer informatie hebben.
• Er zijn ooit afspraken gemaakt over werkroosters op de afgelegen stations. Zijn deze nog steeds van kracht?
• Training Altea. Vorig jaar zijn er in het externe overleg afspraken gemaakt over de training voor Altea. Deze afspraken zijn toen gemaakt met als achtergrond dat de trainingen gevolgd konden worden in de rustige periode. Dit omdat Altea voor de zomer operationeel zou zijn. Dit is uitgelopen en nu moeten de medewerkers in de drukste periode van het jaar ook nog de trainingen voor Altea doen. CNV Vakmensen vindt dit geen goede zaak, maar begrijpt dat dit nu niet anders kan. Wel willen zij dat bij een volgende situatie (training of zo iets) er ook goede afspraken worden gemaakt over wanneer dit kan of zal worden gedaan.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid