Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond - extern overleg februari 2013

Donderdag 7 februari hebben we weer een extern overleg gehad met de KLM. Onze gesprekspartner is Maarten Stienen die, afhankelijk van het onderwerp is bijgestaan door deskundigen. We hebben gesproken over; de cao, rooster Pilot en de variabele beloning en eindejaarsuitkering.

Cao
In december hebben we een onderhandelingsresultaat afgesproken voor de nieuwe cao. De leden van CNV Vakmensen zijn in meerderheid akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Dat wil niet zeggen dat er nu een nieuwe cao is. Deze is er pas als alle werknemersorganisaties akkoord zijn. Voor de Cabine en de Cockpit bonden zal dit pas in maart 2013 het geval zijn.

Het roosterpilot (zelf roosteren)
Tot de 7e februari hebben 52 medewerkers een volledig rooster ingevuld, op de proeflocatie PU narrow body D pier. Hierdoor is het mogelijk alle fouten uit de rooster module te halen. De indruk bestaat dat de module nu goed werkt.
In het vorige overleg was er ook gesproken over een mogelijke tweede pilot locatie. Na wat discussie is er uiteindelijk besloten om voorlopig niet op zoek te gaan naar een tweede locatie. Dat betekent concreet dat de pilot voorlopig alleen op de D-pier zal worden gehouden.

Tijdens het vorige overleg was er ook besloten om te onderzoeken op welke wijze we kunnen nagaan of er voldoende draagvlak is voor het uitvoeren van de roosterpilot. De KLM stelt voor om dit op drie vlakken te doen, te weten;

  1. Gezamenlijk overleg werknemersorganisatie / bedrijfsleiding (WNO/BL) met projectgroepleden
  2. Gezamenlijk overleg WNO/BL met werkgroepleden
  3. Gezamenlijk overleg WNO/BL met individuele medewerkers

De uitkomst daarvan wachten we af. 

Variabele beloning en eindejaarsuitkering
In het cao-onderhandelingsresultaat staat het volgende over de eindejaarsuitkering:

Eindejaarsuitkering Vliegers, Cabine & Grond (A&T)
Vanaf 1 januari 2013 vervalt het variabele deel van de eindejaarsuitkering voor iedere huidige en nieuw aan te nemen werknemer. Vanaf dan geldt de vaste eindejaarsuitkering van totaal 8,33% voor alle werknemers.
I.o.m. werknemersorganisaties van grond en cabine wordt nog onderzocht of medewerkers de bestaande keuzemogelijkheid tot het behouden van de variabilisering.

Winstafhankelijke variabele beloning MSG
Onderzocht zal worden op welke wijze deze regeling toegepast zal worden voor de MSG populatie. 

Inmiddels heb je over dit onderwerp een nieuwsbrief ontvangen. Vergeet je niet de enquête in te vullen of te komen op donderdag 21 februari. 

Rondvraag
Sodexo: werknemersorganisaties krijgen signalen dat de pensioenen van de medewerkers van Sodexo Altys (ex-KLM medewerkers) al 5 jaar niet zijn geïndexeerd. Terwijl dit bij de outsourcing wel is afgesproken. De KLM zal dit nagaan.
Martinair: Bij Martinair worden mensen van LOT ingehuurd voor het onderhoud van de Embraer. Dit terwijl er overcapaciteit is bij E&M. Hoe kan dit? De KLM zal dit uitzoeken.

Asha Mees en Cock van der Pol – kaderleden
Dolf Polders - Bestuurder
Tel: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl 

Nog 2 maanden! Deze nieuwsbrief wordt voor de komende 2 maanden nog per post en/of mail verstuurd. Na deze periode versturen wij hem alleen nog maar per mail. Wil je nieuwsbrieven blijven ontvangen, stuur dan een mail aan c.vanderpol@cnvvakmensen.nl Wanneer je deze nieuwsbrief nu al per mail ontvangt, hoef je dat natuurlijk niet te doen. Graag aan ons doorgeven indien je emailadres veranderd is.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid