Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

AF/KL jaarcijfers: positief nettoresultaat

Donderdag 20 februari zijn de AF/KL Group jaarcijfers bekend gemaakt. Deze cijfers geven een dubbel beeld. Een verlies van 1,8 miljard en toch een positief nettoresultaat! Hoe kan dat?

Op vrijdag 21 februari hebben we tijdens een presentatie door Camiel Eurlings (CEO) en Erik Swelheim (CFO) geïnformeerd over de jaarcijfers van de AF/KL Group en KLM alleen. Hierbij is men ook ingegaan op dit dubbele beeld.

Het verlies van 1,8 miljard is veroorzaakt door eenmalige afschrijvingen, voornamelijk bij Air France. Ondermeer op Cityjet en 2 full freighters. Grootste afwaardering echter is op een post belastingvorderingen. Deze afwaardering is een technische aanpassing van de balans en verslechtert niet de kaspositie van het bedrijf.

Waar heeft het dan wel mee te maken? 

Wanneer een bedrijf verlies maakt, mag men voor een deel van dat verlies een belastingvordering opnemen. Als daarna weer winst wordt gemaakt, dan moet over een deel van de winst belasting worden geboekt. Deze hoeft niet te worden betaald zolang er nog een belastingvordering in de boeken staat. In Frankrijk is recentelijk de wetgeving hieromtrent aangepast en verschilt nu met die van Nederland. Zo mag men in Frankrijk alleen over 40% van de winst in een jaar verrekenen (ten laste brengen van de belastingvordering). Dus over de andere 60% winst betaal je volledig belasting. Door deze nieuwe wetgeving kost verrekening veel meer jaren en daarom heeft men besloten tot deze extra afwaardering. Daar staat tegenover dat het overgebleven bedrag aan mogelijk te verrekenen verliezen nu terug is gebracht tot een reëler getal.

KLM heeft een mooi positief Current Operating Income (COI) bereikt. COI = opbrengsten – kosten voor de operatie. Ook na aftrek van rente is het netto-resultaat positief, tegen een verlies in 2012. Nu nog Air France. Weliswaar is het resultaat ook daar sterk verbeterd, maar nog niet positief. Voor 2014 verwacht men ook daar een positief nettoresultaat. Het bereikte COI is weliswaar een mooi resultaat, maar het percentage is nog steeds te laag indien afgezet tegen de totale omzet. De winstgevendheid moet hoger wil men voldoende geld hebben om schulden verder af te kunnen lossen en te investeren in nieuwe vliegtuigen, zoals de aanschaf van Dreamliners in 2015 en verder.

De doelstellingen van Transform 2015 liggen op plan, 2/3 is nu al gehaald. Maar ook de doelstellingen voor 2014 moeten gehaald worden. Zo moet de schuld eind 2014 zijn verlaagd tot onder de 2,3 miljard (we komen van 3,01 miljard in 2011). Wanneer deze schuld niet onder de 2,3 miljard komt, wordt het moeilijker om geld te lenen voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen.

Hoe nu verder?

Wij verwachten met deze nieuwsbrief meer duidelijkheid te hebben gegeven in de financiële resultaten van de AF/KL Group en de KLM. Wanneer er weer iets nieuws is te melden hoor je zeker weer van ons.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Paul Habets – kaderlid
Dolf Polders – bestuurder CNV Burgerluchtvaart
023 5684670
d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid