Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Verkiezingen vakgroep Voeding

De vakgroep komt op voor de belangen van de leden die werkzaam zijn in de Zuivel, Horeca, Voeding, Brood & zoetwaren of Kappersbranche en wenst je een voorspoedig 2014!

In 2014 worden verkiezingen georganiseerd met als doel om het bestuur te kiezen van de vakgroep Voeding.

U bent werkzaam of werkzaam geweest in één van de branches in de vakgroep Voeding. Wij zoeken enthousiaste denkers en doeners die in de komende 4 jaar vakbondswerkzaamheden willen uitvoeren.

Bij welke activiteiten verwachten we uw hulp?

 • Meedoen aan de behartiging van de belangen van leden en werknemers in jouw bedrijf
 • Meedenken over de toekomst van het loon en andere arbeidsvoorwaarden
 • Contacten onderhouden in de bedrijven zodat we samen beter aan de slag kunnen
 • Meedenken en –praten over hoe werkgevers beter rekening kunnen houden met persoonlijke omstandigheden
 • Bedenken van ledenbindende activiteiten
 • Collega’s bijstaan bij problemen op het werk
 • Werken aan het behoud van banen en verbetering van banen
 • Meedenken over de ontwikkeling van vakmanschap
 • (leren) onderhandelen over gezamenlijke en eigen belangen
 • Samenwerken aan een sterkere bond die aan de weg timmert

Om een goede vakbond te kunnen zijn, hebben we u nodig. Als onze oren, ogen en handen op de werkvloer. Nog nooit vrijwilligerstaken voor ons gedaan? We nemen natuurlijk de tijd om een en ander met u door te spreken. Over wat u wilt, kunt en wat u eventueel bij ons wilt leren.

Bent u beschikbaar om samen met andere enthousiaste kaderleden het bestuur van de vakgroep Voeding handen en voeten te geven? Of wilt u eerst liever vrijblijvend (op proef) komen kijken? Dat is namelijk ook mogelijk. Het vakgroepbestuur vergadert op vrijdag 7 februari 14.00 uur in ‘t Veerhuis Nijemonde 4 te Nieuwegein (graag even vooraf aanmelden via d.vandiepen@cnvvakmensen.nl 

Van het huidige vakgroepbestuur zijn een aantal kaderleden bereid om zich ook voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen; dit heeft voor u het voordeel dat in het nieuwe vakgroepbestuur kaderleden met ervaring aanwezig zijn met wie u samen de kar kunt trekken.

Hoe kunt u zich aanmelden? Als u geïnteresseerd bent in het vakbondswerk van het vakgroepbestuur dan kunt u dit vóór 15 februari schriftelijk/per email kenbaar maken bij post en emailadres (zie aanmeldingsformulier)

Hoe verloopt het nu verder?

Vóór 1 maart zal een kandidatenlijst worden opgesteld die in het bondsblad van mei openbaar wordt gemaakt; daarna krijgen alle leden in de vakgroep Voeding nog de gelegenheid om tegenkandidaten naar voren te brengen. In de bestuursvergadering van de vakgroep Voeding zal op 5 juni de definitieve samenstelling van het nieuwe bestuur worden vastgesteld.

Bent u geïnteresseerd maar heeft u vragen; neem dan contact op met de voorzitter van het vakgroepbestuur Pier Minnema email  p.minnenma@chello.nl 
(06 21836478) of vakgroepbestuurder Peter de Jong email p.dejong@cnvvakmensen.nl (06 51601967)

Namens de voorzitter van de verkiezingscommissie,
CNV Vakmensen,

Pier MinnemaOntvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid