Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Verkiezingen vakgroep Voeding

De vakgroep komt op voor de belangen van de leden die werkzaam zijn in de Zuivel, Horeca, Voeding, Brood & zoetwaren of Kappersbranche en wenst je een voorspoedig 2014!

In 2014 worden verkiezingen georganiseerd met als doel om het bestuur te kiezen van de vakgroep Voeding.

U bent werkzaam of werkzaam geweest in één van de branches in de vakgroep Voeding. Wij zoeken enthousiaste denkers en doeners die in de komende 4 jaar vakbondswerkzaamheden willen uitvoeren.

Bij welke activiteiten verwachten we uw hulp?

 • Meedoen aan de behartiging van de belangen van leden en werknemers in jouw bedrijf
 • Meedenken over de toekomst van het loon en andere arbeidsvoorwaarden
 • Contacten onderhouden in de bedrijven zodat we samen beter aan de slag kunnen
 • Meedenken en –praten over hoe werkgevers beter rekening kunnen houden met persoonlijke omstandigheden
 • Bedenken van ledenbindende activiteiten
 • Collega’s bijstaan bij problemen op het werk
 • Werken aan het behoud van banen en verbetering van banen
 • Meedenken over de ontwikkeling van vakmanschap
 • (leren) onderhandelen over gezamenlijke en eigen belangen
 • Samenwerken aan een sterkere bond die aan de weg timmert

Om een goede vakbond te kunnen zijn, hebben we u nodig. Als onze oren, ogen en handen op de werkvloer. Nog nooit vrijwilligerstaken voor ons gedaan? We nemen natuurlijk de tijd om een en ander met u door te spreken. Over wat u wilt, kunt en wat u eventueel bij ons wilt leren.

Bent u beschikbaar om samen met andere enthousiaste kaderleden het bestuur van de vakgroep Voeding handen en voeten te geven? Of wilt u eerst liever vrijblijvend (op proef) komen kijken? Dat is namelijk ook mogelijk. Het vakgroepbestuur vergadert op vrijdag 7 februari 14.00 uur in ‘t Veerhuis Nijemonde 4 te Nieuwegein (graag even vooraf aanmelden via d.vandiepen@cnvvakmensen.nl 

Van het huidige vakgroepbestuur zijn een aantal kaderleden bereid om zich ook voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen; dit heeft voor u het voordeel dat in het nieuwe vakgroepbestuur kaderleden met ervaring aanwezig zijn met wie u samen de kar kunt trekken.

Hoe kunt u zich aanmelden? Als u geïnteresseerd bent in het vakbondswerk van het vakgroepbestuur dan kunt u dit vóór 15 februari schriftelijk/per email kenbaar maken bij post en emailadres (zie aanmeldingsformulier)

Hoe verloopt het nu verder?

Vóór 1 maart zal een kandidatenlijst worden opgesteld die in het bondsblad van mei openbaar wordt gemaakt; daarna krijgen alle leden in de vakgroep Voeding nog de gelegenheid om tegenkandidaten naar voren te brengen. In de bestuursvergadering van de vakgroep Voeding zal op 5 juni de definitieve samenstelling van het nieuwe bestuur worden vastgesteld.

Bent u geïnteresseerd maar heeft u vragen; neem dan contact op met de voorzitter van het vakgroepbestuur Pier Minnema email  p.minnenma@chello.nl 
(06 21836478) of vakgroepbestuurder Peter de Jong email p.dejong@cnvvakmensen.nl (06 51601967)

Namens de voorzitter van de verkiezingscommissie,
CNV Vakmensen,

Pier MinnemaOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid