Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

OR-verkiezingen bij Bakkersland: grijp je kans op medezeggenschap

Dit najaar kunnen jij en je collega's een nieuwe ondernemingsraad kiezen bij Bakkersland. Al vele jaren spannen collega’s zich namens CNV Vakmensen voor jou in bij Bakkersland. Hun stem als werknemer wordt gehoord als het om belangrijke beslissingen gaat. Toch denkt een aantal collega CNV-leden om te stoppen met het OR-werk, bijvoorbeeld omdat het pensioen nadert, het na diverse periodes goed is geweest, om te werken in de OR, GOR en COR.

We zijn dus dringend op zoek naar opvolgers, die moeten te vinden te zijn, maar dan moet wel weten waar het allemaal over gaat in de OR bij Bakkersland.

Zo werkt de OR

De rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR voert bijvoorbeeld overleg over:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden, werktijden en pauzetijden
  • Gelijke behandeling van personeel
  • Interne milieuzorg

Een OR heeft dus een belangrijke taak binnen een bedrijf. De OR heeft de volgende rechten:

Adviesrecht

Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf is de werkgever verplicht schriftelijk advies te vragen aan de OR.

Instemmingsrecht

Voor besluiten, die over personele regelingen gaan (bijvoorbeeld werktijden of arbeidsomstandigheden), moet de OR toestemming geven aan de werkgever.

Initiatiefrecht

De OR kan de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken in het bedrijf. Voordat de werkgever mag beslissen over een voorstel is hij/zij verplicht minstens één keer te overleggen met de OR.

Informatierecht

De werkgever is verplicht om de OR regelmatig en tijdig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten, vooruitzichten en financiën van het bedrijf.

Achterban raadplegen

De OR kan bij belangrijke kwesties advies vragen aan het overige personeel. De werkgever is verplicht om de OR deze mogelijkheid te bieden en is verplicht om het personeel de mogelijkheid te geven zich te buigen over kwesties als de OR om advies vraagt.

Vakbond en OR

Door de krachten van ondernemingsraad en vakbond te bundelen, krijgt medezeggenschap in een onderneming pas echt goed vorm. Een OR is verplicht OR-verkiezingen bij de vakbonden te melden. Zo wordt de vakbond in de gelegenheid gesteld om aan vakbondsleden te vragen zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Vakbondsleden krijgen ook ondersteuning als zij lid worden van de OR, bijvoorbeeld door advies van de vakbondsbestuurders maar ook door experts op het gebied van de wettelijke mogelijkheden van de OR.

Word zelf CNV-kandidaat

Je gaat dus vast en zeker stemmen. Maar op wie? Op een collega-vakbondslid wellicht. Die zal vanuit zijn of haar CNV-achtergrond een gewogen standpunt innemen en de toon kiezen die jou aanstaat. Maar dan moeten er natuurlijk wel CNV-kandidaten zijn.

Is het ooit bij je opgekomen dat jij wel eens zo'n CNV-kandidaat zou kunnen zijn? Iemand die het nut van het ondernemingsraadswerk inziet, zeker na het lezen van bovenstaande, zeker nu belangrijke zaken spelen, sluiting van bakkerijen, opening megabakkerij en overname door Borgesius.

Bedenk: juist als ondernemingsraadslid sta je sterk!

Daarom vind je rechts onder 'Downloads' een bereidverklaring. Door deze vóór 22 augustus in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar CNV Vakmensen, Postbus 2525,
3500 GM Utrecht, t.a.v. afdeling Collectief (Henk van Beers) of mailen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl stel je je kandidaat voor de komende verkiezing voor de ondernemingsraad bij Bakkersland. Wij hebben nieuwe enthousiaste mensen heel hard nodig bij onze sterk groeiende ledengroep.

Grijp je kans op medezeggenschap en weet dat je - dankzij de bond - sterk staat.

Mede namens de vakbondskaderleden CNV Vakmensen
Henk van Beers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-20352554
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid