Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO Zoetwaren: CNV Vakmensen adviseert in te stemmen

Op 11 en 27 november en 4 december zijn de vakbonden en de werkgevers in overleg geweest om te komen tot een nieuwe cao, wat uiteindelijk geleid heeft tot een onderhandelingsresultaat. Vervolgens is dit resultaat besproken met de Cao-Commissie (collega’s uit de sector die meebeslissen over cao).

Zowel de CAO-Commissie als ondergetekende zijn tot de conclusie gekomen dat we het resultaat positief aan de leden van het CNV gaan voorleggen.

Het volgende is afgesproken, cursief is de uitleg:
 1. Looptijd CAO
  Looptijd van 2 jaar; 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
 2. Lonen
  Loonbod van 2% structureel per 1 januari 2015 en 2% structureel per 1 januari 2016.

  Veel leden gaven de vorige keer aan dat de loonsverhoging later inging dan de cao was afgelopen. CNV Vakmensen heeft dan ook ingezet op een loonsverhoging helemaal aan het begin van het jaar.

 3. Vakbondscontributie
  De werkgever vergoedt € 100,- van de vakbondscontributie als je het betalings-bewijs van de bond geeft aan je werkgever. De werkgever mag dit netto doen via de werkkostenregeling of bruto via het loon.

  Door nieuwe belastingregels mocht de oude regeling van het inleveren van het betalingsbewijs, en dat dit vervolgens van bruto netto gemaakt wordt, niet meer. Wel mag de werkgever de contributie vergoeden vanuit de werkkostenregeling. Als de werkgever echter al 1,2% van de loonsom heeft uitgegeven aan vergoedingen, dan mag het niet meer netto.
  Bruto vergoeden betekent dat je belasting moet betalen als werknemer (ongeveer € 32,-), maar dat de werkgever door de werkgeverslasten ook duurder uit is. Al met al is dit een prima voorstel om er voor te zorgen dat je als vakbondlid niet duurder uit bent de komende jaren.


 4. Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers (DIM)
  We moeten langer doorwerken door de maatregelen die het kabinet neemt. Het is daarom erg belangrijk dat we er voor zorgen dat dit ook mogelijk is. Laat duidelijk zijn dat het CNV niet blij is met het langer doorwerken! Maar nu dit een feit is, zullen we er voor moeten zorgen dat dit op een gezonde manier gebeurt. Daarom heeft CNV Vakmensen een aantal voorstellen gedaan om er voor te zorgen dat je als werknemer langer kunt doorwerken. Dit is slechts een begin. De komende twee jaar gaan we door met dit onderwerp.

  Het volgende is nu afgesproken:
  • Er wordt een loopbaanscan ontwikkeld. Dit instrument stelt je in staat om thuis via internet te onderzoeken welke stappen je kunt maken in je loopbaan. Dit kan zowel binnen als buiten je eigen bedrijf zijn. Dit instrument is voor jou; hierover wordt niets gecommuniceerd met je werkgever;
  • Mocht blijken dat je scholing wilt volgen die niet binnen de zoetwaren van belang is, dan kun je een verzoek doen bij het scholingsfonds voor financiering van de opleiding. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar (het reglement moet nog worden gemaakt);
  • Bij het afronden van Zoetwaren-online krijg je € 100,- betaald vanuit het sociaal fonds (het reglement moet nog worden gemaakt);
  • Artikel 31 van de CAO Leerling- en diplomatoeslag wordt fors verhoogd;
   • Niveau 1 € 200,-
   • Niveau 2 € 250,-
   • Niveau 3 € 300,-
   • Niveau 4 € 400,-
  • Mochten er de komende twee jaar ideeën zijn rondom DIM, waar iedereen het mee eens en  die zowel de werkgever als de werknemer geen geld kosten, dan kunnen deze tijdens de looptijd van de CAO worden doorgevoerd.

  Jezelf blijven ontwikkelen is dé manier om werk te houden. Ook draagt het bij aan

  je werk- plezier als je op de juiste plek werkt. CNV Vakmensen realiseert zich heel goed dat niet iedereen zich verder kan ontwikkelen. De uitdaging is voor ons wel 
  om eruit te halen wat er in zit!

 5. Derde WW-jaar
  Op landelijk niveau is afgesproken dat het recht op WW over het derde jaar wordt afgeschaft. Je mag dit in de CAO dan repareren. Afgesproken is dat, als hier landelijk afspraken over worden gemaakt, wij met de werkgevers in overleg gaan of en hoe wij dit derde WW-jaar gaan repareren.

 6. Uitzendkrachten
  Afgesproken is dat schaal 1 in de cao wordt afgeschaft. Bij schaal 2 wordt een schaal onderaan geplakt van € 1.650,- per maand. In deze schaal mag je eenmalig 26 weken werken.

  Uitzendkrachten moeten vanaf 1-1-2015, vanaf dag 1 betaald worden volgens de Zoetwaren-CAO. Dit zorgt voor een forse toename van de kosten van uitzend-krachten. Ook werd schaal 1 nog wel eens gebruikt voor uitzendkrachten, terwijl dat niet mocht. Met deze afspraak kunnen werkgevers nog wel goedkoper bekijken of een uitzendkracht past binnen de bedrijfstak (selectie gedurende 26 weken).
  Het is nu wel gedaan met het verschil in beloning tussen vast en flexibel en dat is een goede zaak!

Al met al vindt het CNV dit een goed akkoord. 
Het is nu aan jou om te stemmen of je vóór of tegen dit onderhandelingsakkoord bent. Dit kan door het stemformulier vóór 2 januari a.s. terug te mailen of te sturen naar:

CNV Vakmensen/CAO Zoetwaren
Postbus 476
9200 AL  DRACHTEN

of

h.riemersma@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid