Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Nieuws cao Bakkersbedrijf 2017

Op 23 oktober 2017 hebben CNV vakmensen, NBOV en NVB overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. Helaas heeft de achterban van het FNV het eindresultaat afgewezen. CNV Vakmensen betreurt dat zij niet tot overeenstemming over de cao hebben kunnen komen met de 4 partijen.

De leden van CNV vakmensen hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen, 80% van de leden heeft met het voorstel van de werkgevers ingestemd.

 • Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019.
 • Gedurende de looptijd van de cao krijgen alle werknemers een loonsverbetering van 3,75%. In deze betaling zitten verschillende momenten voor de industriële en ambachtelijk bakkers.
 • De bedrijfstak cao zal meer een onderscheid maken in beide bakkerijsoorten. Als voorbeeld, in 2018 zal de toeslag voor werken op koningsdag in de ambachtelijke bedrijven verdwenen zijn.
 • In de cao komt ruimte voor mantelzorg en extra budget voor de werknemer voor scholing.
 • Om flexibeler te kunnen werken komt er de mogelijkheid om te experimenteren met een urenbank/tijd voor tijdregeling met instemming van de or of PVT. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.
 • De 3 wachtdagen bij ziekte worden vervangen door het betalen van 90% tijdens de eerste maand.
 • Daarnaast wordt de cao in een vernieuwde leesbare vorm uitgegeven, beschikbaar voor alle werknemers. Je krijgt hem als CNV lid uiteraard toegezonden.
 • Overeenkomstig de vorige cao, waarbij al is ingestemd met de invoering van de cao voor de reparatie van het 3e WW jaar, zal deze regeling zo snel mogelijk worden ingevoerd. Waarbij de werknemers een klein premiedeel gaan betalen van 0,2%, hiervoor komt de verzekering van het 3e WW jaar terug. Deze uitvoering heeft lang op zich laten wachten in politiek Den Haag.

Helaas zijn alle partijen het niet eens geworden over deze cao, desalniettemin wordt de cao nu tussen 3 partijen afgesloten en voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken. Als zij instemmen wordt de cao goedgekeurd en zullen de afspraken gelden voor alle werknemers en werkgevers in de bakkersbranche.

In 2018 zal je de cao in boekvorm ontvangen, maar wel geschreven in leesbare taal. De huidige cao is erg moeilijk te lezen. Dat gaat veranderen. Doel hierbij is dat iedereen snapt wat er staat en weet hoe een en ander uitgelegd en behandeld wordt.

Zoals de kaderleden van de cao-commissie al stelden in de ledenraadpleging, er zitten plussen en minnen in het akkoord. Zeker, voor eenieder is er nu de loonsverhoging, de reparatie 3e WW jaar, de mantelzorg en het opleidingsbudget. Nadeel is het afschaffen van toeslagen op koningsdag en enkele avonden voor de feestdagen. De wachtdagen bij ziekte komen te vervallen, maar daar staat een betaling van 90% tegenover over bepaalde tijd. Op die korting zijn uitzonderingen. Tijd voor tijd of urenbank, daar moet de afzonderlijke or of PVT mee instemmen en een vinger aan de pols houden. De achterban heeft ermee ingestemd en dus gaan we de komende tijd, na een lange periode van onderhandelen, ermee aan de slag 

Mocht je vragen hebben dan horen we die graag.

Mede namens de cao-commissie CNV Vakmensen.

Henk van Beers
Bestuurder
Bereikbaar via e-mail: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid