Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Eindbod cao Bakkersbedrijf 2015

Het is al weer enkele maanden geleden dat u van CNV vakmensen hebt gehoord over de cao. Na maanden van onderhandelen, nu een eindbod van de werkgevers. Dat betekent ja of nee zeggen, of actie voeren!

Hoe zat het ook alweer?

De tussenliggende maanden hebben we veel gesproken en onderhandeld om te komen tot een cao Bakkersbedrijf. We hebben dit moeizame proces afgesloten, de werkgevers hebben een eindbod neergelegd voor de periode van anderhalf jaar.

Er wordt ons een eindvoorstel gedaan. Dit eindvoorstel is besproken met de cao-commissie van CNV Bakkersbedrijf. Zij geven het advies om in te stemmen met dit eindbod. Zij geven dit advies, omdat het eindbod na maanden van onderhandelen het maximaal haalbare was in de huidige economische omstandigheden en het past in de bandbreedte van de afgesloten cao's in vergelijkbare sectoren in vergelijkbare omstandigheden. Stemmen we niet in, komt er geen cao en verwacht ik ook niet dat er een cao komt in 2015. Dan hebben we niets. 

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

Het meest in het oog vallend is de unieke, eerste Nederlandse bedrijfstak brede vitaliteitsregeling. De zogenaamde 80-90-100 regeling.
Dat betekent dat iedere werknemer, vanaf de eerste maand dat hij 60 wordt van deze regeling gebruik kan maken.

Wat betekent dit?

U kunt dan 80% gaan werken vanaf het zestigste jaar, tegen 90% loon, met een opbouw van 100% pensioen. Vanaf uw 60ste  tot en met AOW/pensioen gerechtigde leeftijd.
Een regeling die heel veel collega’s in staat zal stellen om de pensioengerechtigde regeling te halen.
Dit is een dure regeling, in meer bedrijven of bedrijfstakken bestaat zo’n regeling gekoppeld aan een pensioenfonds, werknemers sparen dan zelf voor deze regeling. Dat is bij ons niet het geval.

Bij ons wordt de regeling betaald door sociale partners, hoe werkt dat:

Vanaf 1-1-2016 komen alle seniorendagen te vervallen, ook voor de bestaande gevallen en iedereen levert een dag van de bovenwettelijke dagen in. Het kost u dus tijd. Daar staat tegenover dat vanaf 1-1-2016 iedereen van 60 jaar gelijk 80% kan werken tegen 90% loon met 100% pensioen opbouw. Het effect is een beperkte inkomens teruggang, maar wel volledige pensioen opbouw, dat voor de duur van maximaal 7 jaar. Van je 60 t/m 67 jaar. In de praktijk, bent u jong of oud, u krijgt meer dagen terug als u investeert, voorwaarde is wel dat u werkzaam moet blijven in de sector. 

Dit is de eerste regeling, die op deze wijze bedrijfstak breed wordt ingevoerd in Nederland, hiermee komen we tegemoet aan de zwaarte van het beroep. Wij denken dat op deze wijze meer mensen vitaal hun pensioen kunnen halen. Je blijft langer duurzaam inzetbaar. Er is een garantie regeling afgesproken dat bij ontslag, de reeds ingehouden dagen, maar nog niet genoten, voor je 60ste jaar bij de transitie vergoeding wordt uitgekeerd. Dus bij ontslag ben je de ingeleverde tijd niet kwijt. 

Salarissen

We hebben hierover afgesproken dat de lonen in twee keer verhoogd worden. Over de contractperiode is er sprake van een betaling van 1,5%. Op 1-11-2015 gaan de lonen structureel met 1% omhoog. Op 1-4-2016 met 0,5%. De cao loopt af op 30 september 2016. 

Kortom, er zit een redelijke financiële paragraaf in, iets onder het landelijke gemiddeld, maar een unieke regeling duurzame inzetbaarheid. Dat is het duurste onderdeel van deze cao.

Maak uw afweging, met onderhandelen hebben we niet méér kunnen realiseren. 
Daarom treft u een stembiljet aan, dit kunt u opsturen vóór 21 oktober 2015 naar:
CNV Vakmensen
Cao Bakkersbedrijf
Antwoordnummer 4308
3500 VE  Utrecht 

of mail naar h.vanbeers@cnvvakmensen.nl onder vermelding van cao Bakkersbedrijf.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dat vermelden op het formulier of in uw email.

Namens de cao-delegatie en cao-commissie,
CNV Vakmensen

Henk van Beers, Bestuurder

 

 
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid