Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

CNV leden akkoord met nieuwe CAO Zoetwaren

In de laatste nieuwsbrief werd je gevraagd om voor 2 januari in te stemmen met het principe akkoord voor een nieuwe cao Zoetwaren. Veel leden hebben gereageerd en iedereen was voor ondertekening! Ook de andere bonden hebben ingestemd, dat betekent dat de cao nu definitief is afgesloten.

Herinnering 

Heeft u 15 minuten voor uw eigen inzetbaarheid?

De cao-partijen die betrokken zijn bij de CAO Zoetwarenindustrie (de werknemersorganisaties, CNV Vakmensen, De Unie, FNV Bondgenoten en de werkgeversorganisatie VBZ), hebben een afspraak gemaakt om gedurende de looptijd van de huidige cao aan de slag te gaan met het thema 'Duurzame inzetbaarheid'. Een mooie term, maar wat betekent het eigenlijk?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen aansluiten bij de levensfase waarin iemand verkeert en bij de behoefte van de organisatie? Hoe kan iemand een te volgen opleiding combineren met zijn of haar baan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met kleine kinderen hun zorgtaken goed kunnen combineren met het werk? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat oudere werknemers gezond en vitaal de eindstreep halen? Hoe zorgen we voor goede roosters die bijdragen aan gezondheid en tegelijkertijd gunstig zijn voor het bedrijf?

Om duurzame inzetbaarheid concreet vorm te geven, is de eerste stap het meest belangrijk: welke beelden en opvattingen over dit onderwerp leven er onder de medewerkers? Wat vinden de medewerkers van belang? Wat ervaren zij als knelpunten? Welke mogelijkheden zien zij voor duurzame inzetbaarheid?

Onderzoek

Om hier inzicht in te krijgen, is besloten een vragenlijst uit te zetten onder alle medewerkers in de sector. Via deze weg willen wij ook aan u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan via de volgende link: www.zoetwaren.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau  (a-advies). Hierbij geldt nadrukkelijk dat alle ingevulde vragenlijsten anoniem worden verwerkt.

De vragenlijst staat open tot 26 januari 2015. 
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

In het eerste kwartaal van 2015 zullen de uitkomsten uit het vragenlijstonderzoek bekend worden gemaakt via de sites van de cao-partijen.

Onder de invullers van de vragenlijst worden 3 iPads en 10 waardebonnen van € 25,- verloot! Om mee te dingen naar de prijzen dient u wel uw e-mailadres in te vullen. Deze zal enkel voor de verloting worden gebruikt en is niet gekoppeld aan uw antwoorden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Johannes Osinga
Bestuurder

T 0512 – 583 470
E jp.osinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid