Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

CNV-beleid zoetwaren 2017 en volgende jaren

Wat wil CNV Vakmensen de komende jaren voor de leden en werknemers in de zoetwaren-industrie?

CNV Vakmensen heeft de afgelopen maanden gesproken met vaste medewerkers en uitzendkrachten, jong en oud, man en vrouw, kantoor en productie. Onderstaande vinden zij belangrijk. Wil je reageren? Dat kan via r.vanriezen@cnvvakmensen.nl.

De werknemer in de zoetwaren wil vooral:

 1. werkzekerheid;
 2. inkomen;
 3. invloed op werktijd en vrije tijd;
 4. gezondheid;

en wil daar zelf ook zijn steentje aan bijdragen.

CNV Vakmensen gelooft in gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever heeft een zorgplicht en de werknemer toont eigen initiatief. In onderling overleg kom je het verst. Daarvoor zijn goede waarborgen nodig in de cao. Zoals grenzen aan werktijden en inkomensgaranties. Vergoeding van de vakbondscontributie, zodat je altijd steun hebt van CNV Vakmensen. Zodat je in het gesprek met je werkgever sterker staat.

1. Werkzekerheid

Voor werknemers staat werkzekerheid voorop. Want zonder werk geen inkomen.

Door robotisering verdwijnt het eenvoudiger werk. Er komt wel werk voor terug, maar veel minder banen. Dat werk is ingewikkelder. De medewerker moet zich er dus op voorbereiden dat hij in de toekomst ander werk moet doen.

Werkgevers gebruiken in toenemende mate uitzendkrachten, omdat zij flexibeler en goedkoper zijn. Dit gaat deels ten koste van de kwaliteit van de productie. Een uitzendkracht heeft nauwelijks werkzekerheid.

CNV Vakmensen wil voor vaste krachten en voor uitzendkrachten:

 • bewustwording: heb jij nog werk over 10 jaar? Wat ga jij er aan doen? Wat kan jouw werkgever daaraan doen? (mogelijke middelen op kosten werkgever: loopbaanscan, gesprek met loopbaanadviseur, tijdens functioneringsgesprek over toekomst praten)
 • voorbereiding op ander werk, ook buiten de branche (mogelijke middelen op kosten werkgever: (om)scholing)
 • meer vaste banen. Daardoor gaat de kwaliteit van de productie omhoog, en dat geeft al meer werkzekerheid. Een vaste baan geeft meer werkzekerheid aan de uitzendkracht. Niet elke uitzendkracht wil een vaste baan, de meeste wel. (mogelijke middelen: prijsverschil uitzendkracht-vaste kracht weg; werkgevers zeggen dat de cao hen stimuleert om minder vaste krachten aan te nemen. Als (!) de werkgevers hard maken dat zij veel meer vaste krachten in dienst nemen, dan durft CNV Vakmensen de discussie met de medewerkers aan over de cao.)

2. Inkomen

De jaarlijkse loonsverhoging is voor CNV-leden heel belangrijk.
Als de loonsverhoging jouw werkzekerheid ondermijnt, dan is werk belangrijker dan loonsverhoging.

Als er voldoende verdiend wordt in de bedrijfstak (zoals nu), dan mag de loonsverhoging ook ruim boven inflatie zijn.

Uitzendkrachten verdienen minder, bijvoorbeeld omdat het uitzendbureau geen pensioenpremie betaalt of omdat zij bepaalde toeslagen niet krijgen. Het inkomen en het pensioen van een uitzendkracht moet tenminste even hoog zijn als van de vaste kracht.

3. Invloed op werktijd en vrije tijd

De bedrijfstak is heel flexibel, lees de cao maar na. Ook vaste krachten zijn flexibel. Als er plotseling een order is, pakken werknemers in de praktijk hun verantwoordelijkheid. Je hebt ook een privéleven, daarom wil je ook graag ruim op tijd weten wanneer je werkt en wanneer je vrij bent. En bij plotselinge privézaken, wil je vrij kunnen krijgen. Dat geldt voor vaste krachten, maar ook voor uitzendkrachten.
CNV Vakmensen wil dat uitzendkrachten net als vaste krachten ruim op tijd weten wanneer ze moeten werken en wanneer ze vrij zijn. En dat uitzendkrachten nee kunnen zeggen en dan toch de volgende keer weer worden opgeroepen.

Er zijn ook uitzendkrachten, die zo gewild zijn, dat ze zelf wel bepalen wanneer ze komen. Vele uitzendkrachten voelen dat anders. Voor hen een andere. Dat moet veranderen.

Als jij je verantwoordelijk voelt voor het bedrijf, dan schik je ook wel eens in. En als het bedrijf niet alleen denkt aan de productie halen maar ook aan jouw privé- en gezondheidsbelangen, dan neemt het bedrijf ook wel eens de extra kosten die dat met zich mee brengt voor haar rekening.

Eerste voorwaarde voor je verantwoordelijk voelen, is een vaste baan.

4. Gezondheid

Nachtwerk is ongezond en zeker in de drieploegen. Jonge mensen in het spitsuur van hun leven hebben een flexibele werkgever nodig, die hen de ruimte geeft. Ouderen hebben verlichting van hun taken nodig. Ieder mens zit anders in elkaar. Elk bedrijf is anders. Daarom is nodig:

 • sfeer van vertrouwen, dat je je persoonlijke situatie kunt bespreken;
 • samen verantwoordelijkheid dragen. Ook daarvoor is een vaste baan noodzakelijk;
 • gezondere werktijden, bijvoorbeeld verbod van vijfde nacht;
 • goede arbo en veiligheid;
 • mogelijkheid om in deeltijd te werken, bijvoorbeeld via generatiepact.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid