Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Cao-onderhandelingen Bakkersbedrijf voor de zomer

Deze nieuwsbrief is een rectificatie op de eerder verzonden nieuwsbrief. In de eerder verzonden brief was geen link naar de enquête toegevoegd. In het voorjaar starten in de regel de cao-onderhandelingen. Zo ook de onderhandelingen in onze sector, het bakkersbedrijf, ambacht en industrie.

De afgelopen jaren ging het cao-overleg moeizaam in verband met de afspraken omtrent het invoeren van het vitaliteitsbeleid. De laatste cao's werden daarnaast vooral gekenmerkt door de al jaren durende crisis, een economische crisis die de afgelopen tijd diepe sporen heeft getrokken in onze sector. Er zijn een behoorlijk aantal bakkerijen gesloten in het ambacht of er is sprake van ontslag van personeel geweest in de industrie. Echter alle onderzoeken tonen aan dat de consument meer geld uitgeeft, met name aan dagelijkse inkopen. Wij denken met de lage inflatie dat het nu tijd is om een verantwoorde loonvraag te doen. Wij zitten niet voor eeuwig in de crisis. Door middel van deze brief wil ik u mede namens de cao-commissie meenemen in de zaken die wij moeten regelen. Daarbij willen wij u laten zien wat wij als CNV Vakmensen belangrijk vinden als inzet voor de onderhandelingen. In een vragenlijst kunt u ten slotte kenbaar maken wat u belangrijk vindt. In 2013 is er een sociaal akkoord gesloten, een sociaal akkoord dat nodig was om op het hoogtepunt van de crisis perspectieven te ontwikkelen voor de jaren na de crisis in de wereld van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Het derde WW-jaar komt te vervallen. Dat gaan wij repareren, dat is ook van belang voor mensen op middelbare leeftijd met vele jaren werkervaring. Dat moeten we in de cao regelen en dat kost uiteraard geld. Daarnaast moeten we als sociale partners ons inzetten voor de zogenaamde participatiebanen. Dat is voor mensen met beperkingen heel goed, heel nodig en heel verantwoord maar zet wel extra druk op de onderhandelingen.
Vitaliteit

In de laatste cao hebben wij de unieke vitaliteitsregeling afgesproken, waarbij u als werknemer vanaf uw 60ste voor 80 procent kan gaan werken, tegen 90 procent loon met een opbouw van 100 procent pensioen. Op die manier is voor iedereen zijn pensioen- en AOW-datum halen een stuk lichter. Het ontlast een dag of dienst in de week en biedt het jongeren kans om plaatsen in te nemen. Wij hebben seniorendagen ingeruild tegen het recht op korter werken. In de praktijk zijn de zogenaamde 80-90-100-regelingen nog te weinig gebruikt. Wij willen hier met de werkgevers afspraken over maken. Iedereen heeft gemerkt dat door inleveren van tijd wij tot een regeling zijn gekomen. Nu de benutting (nog) achterblijft willen wij compensatie voor dat feit. U ziet dat in de voorstellenbrief terug komen op onderdelen. (Op onze site van CNV Vakmensen, kunt u de regeling nog eens na lezen, bij uw vorige cao boekje zat ook de voorlichtingsbrochure van de vitaliteits/80-90-100 regeling.)
Scholing

In de snel veranderende arbeidsmarkt is permanente scholing in de toekomst meer en meer van belang. Het recht op scholing en ook uw eigen budget achten wij als CNV Vakmensen een grote zekerheid naar de toekomst. Dat zal ook meer en dominanter een rol gaan spelen in de onderhandelingen. Het is namelijk zo dat bij ontslag een werkgever naast de minimale transitie  vergoeding (dat is een enorme verbetering) ook moet aantonen dat er voldoende is gedaan aan scholing om u als werknemer geschikt te houden voor de arbeidsmarkt. Wij vinden daarom dat het scholingsbudget van u persoonlijk moet zijn, dat u moet kunnen kiezen wat u zelf wenst te leren. Dat naast de verplichte bedrijfscursussen uiteraard. Alle bovenstaande zaken moeten wij feitelijk regelen in de cao van het komende anderhalf jaar. Wij willen een cao voor anderhalf jaar omdat een cao afsluiten in het voorjaar jaren gebruikelijk was in onze sector.
Loonvraag

Daarmee komen we dus bij het laatste punt. Voor iedereen het meest zichtbare en vaak belangrijkste punt, de loonsverbetering. Als CNV Vakmensen hebben we als loonvraag 2,5 procent, en 0,5 procent voor uw eigen scholingsbudget. In de voorstellenbrief hebben wij dit omgerekend naar een voorstel van anderhalf jaar. Vandaar dat we 4 procent loonsverhoging vragen over die looptijd en 0,5 procent voor een eigen scholingsbudget. Waarom dit uitgebreide overzicht van die zaken die geregeld moeten worden? Zaken waar u wellicht tot nu geen idee van had. Wij willen u goed voorlichten en inzicht geven in de snelle veranderingen. Tegelijk wil ik u vragen wat u als CNV-lid van belang vindt om te kiezen als inzet voor deze cao-onderhandelingen. Ik verzoek u daarom een enquête in te vullen voor 20 juni aanstaande. U kunt hier de enquête invullen. Het totaal overzicht van ingestuurde lijsten geef ons aan welke keuzes wij moeten en kunnen maken. Tot slot een dringende oproep. De afwegingen voor de cao maken wij met een groep mensen die in de bakkerij werken en weten wat de praktijk is van alle dag. Hier hebben wij vrijwilligers voor nodig. De vergaderdag wordt doorbetaald aan uw werkgever, dus kost het u geen vrije dag. Reiskosten worden vergoed, kost u ook niets maar u kunt wel mee spreken en bepalen wat van belang is voor en in onze sector. Wij hebben u dus nodig. Denk niet te snel dat is niks voor mij. Wij hebben praktijkmensen nodig, bakkers, chauffeurs en winkelpersoneel. Alvast bedankt voor het invullen van de enquête. Wij gaan u uiteraard op de hoogte houden. Vanaf juli komt op de site steeds de laatste informatie: www.cnvvakmensen.nl/caos/brood-en-zoetwaren/cao-bakkersbedrijf. Bent u op de digitale nieuwsbrief geabonneerd dan krijgt u deze vanzelf thuis.

Namens de kaderleden, bedankt. Henk van Beers, Bestuurder, M: 06-20352554, E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

16-1956/HB/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid