Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Brood en zoetwaren - Nieuws

Cao-onderhandelingen Bakkerbedrijf gestart

In september zijn we eindelijk gestart met de eerste onderhandelingen over de cao bakkersbedrijf 2016-2017. Meestal starten we in het voorjaar de cao-onderhandelingen. De cao liep nu alleen tot eind september

De onderhandelingen in onze sector, het bakkersbedrijf, ambacht en industrie, zijn
begonnen. Onze inzet is d.m.v. een enquête voor de zomer besproken en vastgesteld. Wil
je de voorstellen nog eens nalezen, kijk dan op onze site. Hierop komt al het belangrijke
nieuws uit de sector.

De afgelopen jaren ging het cao-overleg moeizaam in verband met de afspraken omtrent
het invoeren van het vitaliteitsbeleid. De laatste cao's werden daarnaast vooral
gekenmerkt door de al jaren durende crisis, een economische crisis die de afgelopen tijd
diepe sporen heeft getrokken in onze sector. Er zijn een behoorlijk aantal bakkerijen
gesloten in het ambacht of er is sprake van ontslag van personeel geweest in de
industrie. Echter alle onderzoeken tonen aan dat de consument meer geld uitgeeft,
vooral aan dagelijkse inkopen.

Tot onze verbazing, melden de werkgevers dat het nog steeds slecht gaat, geen ruimte
voor enige verbetering op welk punt dan ook.

Erger nog de gebruikelijke riedel van kosten, invoering ORBA, de hoge toeslagen, de
beperkte mogelijkheid om flexibel te werken werd ons weer meegegeven in uitvoerige
brieven en mondelinge toelichtingen.

Wij denken met de lage inflatie dat het nu tijd is om een verantwoorde loonvraag te doen.
Daar komen we niet op terug. Zelfs de Nederlandse Bank acht het een goede zaak.

Zaken als reparatie van het derde WW jaar vinden we belangrijk, net als het ruimte
maken voor de zgn. participatiebanen. We hebben een samenleving die voor elkaar moet
zorgen. In dat licht past ook ons voorstel om in ieder geval ruimte te krijgen om
mantelzorg te verlenen. Dus aangepaste werktijden.

In de laatste cao hebben wij de unieke vitaliteitsregeling afgesproken, waarbij je als
werknemer vanaf je 60ste voor 80 procent kan gaan werken, tegen 90 procent loon met
een opbouw van 100 procent pensioen. Op die manier is voor iedereen zijn pensioen- en
AOW-datum halen een stuk lichter. Het ontlast een dag of dienst in de week en biedt
jongeren kans om plaatsen in te nemen. Wij hebben seniorendagen ingeruild tegen het
recht op korter werken. In de praktijk zijn de zogenaamde 80-90-100-regelingen nog te
weinig gebruikt. Wij willen hier met de werkgevers afspraken over maken. Iedereen heeft
gemerkt dat door inleveren van tijd wij tot een regeling zijn gekomen. Nu de benutting
(nog) achterblijft willen wij compensatie voor dat feit. Op dat punt zijn werkgevers niet
thuis. Wij willen voor de onderbenutting iets terug, zij het tijdelijk.

Kortom, wij hebben redelijke eisen, de werkgevers bieden weinig ruimte. We kunnen
concluderen dat we na twee onderhandelingsronden niet veel opgeschoten zijn.

Werkgevers willen alleen spreken over een cao als wij open staan voor meer flexibiliteit.
Iets dat niet eenvoudig is. We erkennen dat de wereld veranderd, zondagsopeningen,
afname van kopen door de week, opkomen van nu ook vers diensten via internet, we zien
het allemaal.

We willen best onderzoeken wat de sector nodig heeft, maar wel in combinatie met een
loonsverbetering. Niet alleen inleveren.

Eind van de maand gaan we weer verder spreken. We hopen je dan meer inhoudelijk
informatie op de voortgang te kunnen geven, nu schiet het niet echt op.

Tot slot een dringende oproep. De afwegingen voor de cao maken wij met een groep
mensen die in de bakkerij werken en weten wat de praktijk is van alle dag. Hier hebben
wij vrijwilligers voor nodig. De vergaderdag wordt doorbetaald aan je werkgever, dus kost
het jou geen vrije dag. Reiskosten worden vergoed, kost je ook niets maar je kunt wel
mee spreken en bepalen wat van belang is voor en in onze sector. Wij hebben je dus
nodig. Denk niet te snel dat is niks voor mij. Wij hebben praktijkmensen nodig, bakkers,
chauffeurs en winkelpersoneel.

Wij blijven je uiteraard op de hoogte houden. Op de site staat steeds de laatste informatie:
www.cnvvakmensen.nl/caos/brood-en-zoetwaren/cao-bakkersbedrijf.

Ben je op de digitale nieuwsbrief geabonneerd dan krijg je deze vanzelf thuis.

Namens de kaderleden, bedankt.

Henk van Beers
Bestuurder
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl
M: 06-20352554
16-3125/HvB/bht
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid