Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Werkgevers eens met CNV-visie zoetwaren

In de herfst van 2017 hebben de CNV-leden gezegd, welke thema's ze de komende vijf jaar belangrijk vinden in de cao zoetwaren. CNV Vakmensen heeft dat bij de werkgevers en de andere bonden ingebracht en die hebben jullie thema's onderschreven. Op 7 oktober 2020 heeft CNV Vakmensen nog een keer gevraagd aan werkgevers en de andere bonden: zijn jullie het nog eens met die visie? Alle partijen hebben op 7 oktober 2020 ja gezegd. Dat betekent, dat CNV Vakmensen, werkgevers en de andere bonden hetzelfde willen bereiken in de komende jaren. Alleen hoe bereik je die doelen? Daar zijn we het lang niet altijd over eens. Op 27 oktober 2020 is het volgende cao-overleg. Daar zullen alle partijen hun voorstellenbrieven toelichten.

 In november 2017 zeiden de CNV-leden: Wij willen vooral:

  1. werkzekerheid;
  2. inkomen;
  3. invloed op werktijd en vrije tijd;
  4. gezondheid;

en wij willen daar zelf ook ons steentje aan bijdragen.

Samen met de werkgevers hebben we dat op 14 december 2017 uitgewerkt in de visie met de titel: stip op de horizon voor de zoetwarenbranche in 2022.

In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen van dit jaar staat daarom centraal:
1. Werkzekerheid: veel meer vaste banen, dus geef uitzendkrachten een vaste baan. En voor vaste krachten meer opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld doordat iedereen een leerrekening krijgt van 500 Euro per jaar. Dat geld kun je alleen besteden aan opleiding.
2. Inkomen: 5% loonsverhoging
3. Invloed op werktijd en vrije tijd: eerder met pensioen, eerder met de 80-90-100 en de 80-90-100 opnemen in blokken van 4 of 8 uur.
4. Gezondheid: maximaal vier nachten achter elkaar werken, en in de drieploegendienst pauzes doorbetalen en in de drieploegendienst geen overwerk.

Daarnaast staat in de "stip op de horizon":
5. Een duidelijker tekst van het cao-boekje. We zijn nu halverwege het boekje met het herschrijven van de tekst.
6. Bij een specifieke situatie moet een bedrijfregeling mogelijk zijn. Dat willen we alleen, als de medezeggenschap door OR of vakbonden goed geregeld is.
7. En we hebben op 7 oktober 2020 nog toegevoegd aan onze visie: we willen aantrekkelijker worden voor BBL-ers (mensen die werken en leren combineren).

CNV Vakmensen is trots, dat jullie mening zo goed is overgekomen bij de werkgevers. Nu nog spijkers met koppen slaan, dat is altijd lastiger.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 34
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid