Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Van der Meulen Hallum BV

Enige tijd terug hebben jullie tijdens een ledenvergadering gesproken over het eenzijdig wijzigen van de arbeidsduur. Het invoeren van de vierploegendienst heeft ertoe geleidt dat er een gemiddelde werkweek van 32 uur per week ontstaat waardoor sommigen van jullie voor vier uur uit geroosterd zijn.

Het invoeren van de vierploegendienst, die leidt tot een gemiddelde arbeidsduur van 32 uur per week, betreft sowieso een besluit dat instemming van de OR behoeft. Dit is bepaald in het tweede lid van artikel 12 van de cao waarin expliciet wordt verwezen naar het eerste lid van artikel 27 van de WOR.

In artikel 8 van de cao wordt aangegeven dat de arbeidsduur van een voltijds werknemer gemiddeld 36 uur per week bedraagt. Deze arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week kan worden gerealiseerd door middel van (variabele) werkroosters, roostervrije uren/dagen op jaarbasis of combinatie van deze varianten. In de bijlage VIII en IX van de cao is nader geregeld hoe een 36-urige werkweek kan worden gerealiseerd. Er zijn hierbij diverse typen roostermodellen uitgewerkt waarin variatie mogelijk is ten aanzien van het aantal uren per werkweek maar ook ten aanzien van het aantal werkdagen per werkweek. Ook mag het gemiddelde van 36 uur per week worden gerealiseerd op jaarbasis. Voor al deze roostermodellen geldt echter wel dat er in alle gevallen sprake dient te zijn van eenzelfde jaarlijkse arbeidsduur (1633,23 uren); dit is uitdrukkelijk zo bepaald onder punt 2 van bijlage IX.

Als de werkgever overschakelt naar een ander rooster met een lagere toeslag dan dient de werkgever wel de afbouwregeling van artikel 12 lid 2 toe te passen.

Een werkgever heeft dus op grond van de cao wél de vrijheid om van roostermodel te veranderen (na instemming OR) maar hierbij dient wel de arbeidsduur gehandhaafd te blijven van gemiddeld 36 uur per week. Als een wijziging van ploegenrooster leidt tot een lagere roostertoeslag dan dient er een afbouwregeling te worden toegepast.

Wij zullen jullie werkgever aanschrijven over de het uitroosteren van vier uur gemiddeld per week. Zodra wij een reactie ontvangen van uw directie zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Siward Swart
Bestuurder
E: s.swart@cnvvakmensen.nl  
M: 06-22393017

16-2025/SW/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid