Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Resultaten enquete duurzame inzetbaarheid bekend

Cao-partijen in de zoetwaren zijn een onderzoek gestart onder werkgevers en medewerkers om inzicht te krijgen in wat nodig is om medewerkers langer gezond en met plezier inzetbaar te houden. In januari is hiervoor een enquête uitgezet. We informeren u graag over de resultaten.

Goede voedingsbodem

Over het algemeen geven zowel werkgevers als medewerkers positieve rapportcijfers voor de
thema’s veilig en gezond werken, ontwikkeling, balans werk privé, betrokkenheid en het contact
tussen leidinggevenden en medewerkers. Een goede voedingsbodem om verder te werken aan de
inzetbaarheid van medewerkers in de sector!

Aandachtspunten

De grootste aandachtspunten die uit de enquête naar voren komen zijn:
 • Medewerkers ervaren relatief niet heel veel opleidingsmogelijkheden en willen meer aandacht voor deze mogelijkheden;
 • Afstemming van werk en privé is een aandachtspunt;
 • Medewerkers in de productie en ploegendienst wensen meer aandacht voor gezond en veilig werken;
 • Medewerkers ervaren stress en werkdruk;
 • Werkgevers geven aan dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief zouden kunnen nemen ten aanzien van hun inzetbaarheid;
 • Medewerkers geven aan dat het overleg met leidinggevenden en het betrekken van medewerkers beter kan.

Winstpunten

Werkgevers en medewerkers vinden beiden dat het meeste winst te behalen is op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden (o.a. het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het bieden van voldoende aandacht en mogelijkheden om te werken aan de inzetbaarheid).

Vervolg

In februari en maart houden we een aantal interviews met medewerkers en werkgevers om door te praten over de resultaten van de enquête. Op basis van de resultaten van de enquête en de
interviews gaan cao-partijen met elkaar in overleg om te kijken welke afspraken zij kunnen maken om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. We houden u op de hoogte van deze
uitkomsten.

Informatie prijsvraag

De winnaars van de verloting van de iPads en cadeaubonnen worden uiterlijk in de eerste week van maart op de hoogte gesteld. We danken alle deelnemers hartelijk voor de medewerking aan het
onderzoek.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid