Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Reactie van Hellema te Hallum

Wij hebben vorige week de brief overhandigd aan jullie directie. Daar is inmiddels ook op gereageerd.

Wat was de reactie
De brief is vriendelijk in ontvangst genomen, even later is er contact met ons gezocht om een afspraak in te plannen voor de overhandiging van de petitie en een gesprek met de vakbonden aansluitend na de overhandiging van de petitie. De afspraak was gepland voor woensdag de
19e. Helaas door privé-omstandigheden moesten wij dit verzetten en zijn wij op vrijdag de 21e uitgekomen en helaas niet om 14.15 uur maar om 9 uur in de ochtend. Niet ideaal zeker niet omdat wij de petitie met veel medewerkers wilden aanbieden. Nu is er een achterban raadpleging door de contactpersonen geweest en daaruit is besloten dat wij namens jullie aanbieden zonder medewerkers. Dit om te voorkomen dat de groep te klein wordt en de druk te groot kan worden voor die mensen.

Tevens heeft Hellema aangegeven wel met ons in gesprek te willen maar dan zonder vertegenwoordiging van de medewerkers. Ook dit is door de contactpersonen opgepakt en hebben dit onder de medewerkers gepolst of de leden dit wenselijk vinden. Een grote meerderheid heeft aangegeven dat ze graag zien dat wij eerst in contact komen en dat wij tijdens dit eerste overleg kunnen aangeven dat wij de vervolggesprekken alleen met een vertegenwoordiging vanuit de leden doen.

Hoe verder?
Goed en mooi om te merken dat de contactpersonen en de OR en medewerkers op 1 lijn zitten. Zodra er weer nieuws is, melden wij ons weer.

Mede namens Eric Brouwer, bestuurder van FNV Voedingsindustrie,
Linda Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid