Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zoetwaren - Nieuws

Loon, Pensioen, Duurzame inzetbaarheid & Cao Commissie

Het is al weer een tijd terug dat CNV Vakmensen een cao-akkoord heeft gesloten. Hierbij wil ik je graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Loon

Van verschillende leden krijg ik het signaal dat het loon per 1-3-2014 niet is verhoogd met 1,9%. Inmiddels is hier door de werkgeversorganisatie actie op ondernomen door haar leden er nogmaals op te wijzen dat de lonen met terugwerkende kracht vanaf  1-3-2014 verhoogd moeten worden. Mocht het bij jouw bedrijf niet zijn gebeurd, meld dat dan bij de bond. Wij zullen dan de werkgever hierop aanspreken.

Voor de leden die werken in de Snoep wordt de loontabel gelijk getrokken met de Koek. Deze leden in de Snoep moeten op 1-3-2014 nog 0,1% extra loonsverhoging hebben gekregen.

Pensioen

Inmiddels is het bestuur van het pensioenfonds akkoord met verlaging van de pensioen-premie van 30% naar 27,6% per 1-1-2014. Dit betekent dat je met terugwerkende kracht 1/3 van 2,4% = 0,8% pensioenpremie terug krijgt. Nu de pensioenpremie niet over je hele loon gaat, moet je de 0,8% vermenigvuldigen met 0,7 om deze om te zetten naar loon. Dit betekent dat je ongeveer nog 0,56% met terugwerkende kracht per 1-1-2014 terug krijgt. De uitvoering van deze afspraak kan per bedrijf verschillen. Bedrijven kunnen het verschil bij de eerstvolgende loonbetaling verrekenen of de premiekorting over de rest van het jaar verdelen. Uiteindelijk moet je aan het einde van het jaar met terugwerkende kracht tot 1-1-2014 de premie terug hebben gekregen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor CNV Vakmensen een erg belangrijk thema. Loon en pensioen zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat je het werk ook vol kunt houden. De werkdruk van de medewerkers is groot. Daar komt nu bij dat de overheid ons dwingt om langer door te werken. Werkgevers en werknemers zullen met een pakket aan maatregelen moeten komen om er voor te zorgen dat jullie op een gezonde manier je gepensioneerde leeftijd kunt bereiken. Om tot zo'n pakket aan maatregelen te kunnen komen, kun je afspraken maken op de volgende terreinen:

  • Op het terrein van Arbeidsvoorwaarden, waaronder verlofregelingen, scholingsrechten, levensloop, pensioen, zorgverlof, beloning en flexibiliteit hierin.
  • Op het terrein van Arbeidsomstandigheden, waaronder werktijden, roostering, fysieke belasting, emotionele belasting, werk-/leefstijl en werkdruk.
  • Op het terrein van Arbeidsinhoud, waaronder uitdagend werk, competenties (waar ben je goed in), regelvermogen (mag je zelf beslissen), ontwikkeling en mobiliteit.
  • Op het terrein van Arbeidsverhoudingen, waaronder cultuur, dialoog (praten met elkaar), stijl van leidinggeven, invloed op het werk en collegialiteit.

Om een goed begin met elkaar te maken gaan we in juni op zoek naar deskundigen die ons kunnen ondersteunen. Vervolgens gaan we, onder leiding van deze deskundige, in september met elkaar in gesprek om te kijken hoe we tot goede afspraken kunnen komen. Uiteraard hou ik je op de hoogte van de stand van zaken. Mocht je ideeën hebben hoe we de duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren, mail mij dan!

Leden Cao Commissie Zoetwaren gezocht

CNV Vakmensen is op zoek naar leden die willen meedenken over de cao Zoetwaren en het pensioen. De leden van de Cao Commissie komen 5 keer per jaar bij elkaar in Utrecht om alle zaken rond de cao (dus je eigen arbeidsvoorwaarden) te bespreken. Leden van de commissie krijgen de reiskosten en hun loon over deze dag vergoed. 

Heb je interesse om mee te doen stuur dan een mail aan h.riemersma@cnvvakmensen.nl

Johannes Osinga, bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid